Skip to content Skip to navigation menu
Geneeskunde, de basis

Als verpleegkundige is het belangrijk dat je de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam kent en dat je begrijpt hoe bepaalde ziektebeelden ontstaan en hoe het lichaam hierop reageert. Na het volgen van deze module heb je de vereiste basiskennis van het menselijk lichaam: nieren & urinewegen, spijsverteringsstelsel, ademhalingsstelsel, cardiovasculair stelsel en zenuwstelsel. Je interpreteert een aantal vitale functies die betrekking hebben op deze orgaanstelsels en je kunt het effect van medicatie toelichten. Met deze basiskennis kun je klinisch redeneren op het vereiste niveau. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je stelt voor een specifieke aandoening vast welke symptomen hierbij horen en op welke manier zorgvragers hier last van kunnen hebben, zodat je deze symptomen in de praktijk kunt herkennen.
  • Je beargumenteert welke orgaansystemen bij een specifieke aandoening verstoord zijn en je beschrijft de opbouw en werking van deze orgaansystemen zodat je dit in begrijpelijke taal kunt uitleggen.
  • Je beargumenteert op welke manier de verstoring van een orgaanstelsel ook een bedreiging kan zijn voor een ander orgaanstelsel, zodat je een eventuele achteruitgang kunt signaleren.
  • Je licht toe met welke parameters (vitale functies) je de verschillende orgaanstelsels kunt onderzoeken, zodat je eventuele afwijkingen kunt herkennen.
  • Je benoemt de verschillende toepassingsmogelijkheden en toedieningsvormen van geneesmiddelen en je licht toe wat er met een medicijn gebeurt in het lichaam, aan de hand van begrippen uit de farmacokinetiek en farmacodynamiek.

Je gaat aan de slag met de anatomische en fysiologische kenmerken van de belangrijkste orgaanstelsels van het menselijk lichaam. Aan de hand van een aantal veelvoorkomende aandoeningen (diabetes mellitus, gastro-enteritis, COPD, myocardinfarct en CVA) beredeneer je welke symptomen een zorgvrager hierbij kan ervaren en welke orgaanstelsels betrokken zijn. Per les bestudeer je literatuur, bekijk je een weblecture of kennisclip en ga je aan de slag met casuïstiek.

Je rondt de module af met een digitale kennistoets gebaseerd op enkele casussen. Met deze toets laat je op toepassingsniveau zien dat je de basiskennis van de geneeskunde begrijpt.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV04D