Skip to content Skip to navigation menu
Gewoon bijzondere zorg verlenen

In deze module gaan we in op verschillende aspecten die je kunnen ondersteunen bij het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Waar de ene persoon een duidelijk herkenbare beperking heeft, geldt voor veel personen dat dit nauwelijks zichtbaar is. Het werkveld en de daaruit voortkomende vraagstukken zijn erg breed en soms complex. Voorop staat dat het allen mensen met mogelijkheden zijn, voor wie jij als zorgprofessional indien nodig, een passend antwoord, oplossing of interventie wilt bieden. Met de kennis in deze module kun jij direct aan de slag in jouw setting.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je kunt zorgvragen/problemen analyseren bij een categorie zorgvragers met een verstandelijke beperking.
  • Je kunt vanuit een actuele theorie over mensen met een verstandelijke beperking een visie ontwikkelen op een aspect van de zorg, onderbouwd met literatuur in relatie tot je organisatie.
  • Je kunt een onderbouwd en passend hypothetisch ethisch dilemma formuleren en de oplossingen/interventies hiervoor beschrijven op basis van inventarisatie bij collega’s.  
  • Je kunt de gekozen oplossingen beargumenteren, rekening houdend met zelfmanagement/beleving/zingeving, de technologische mogelijkheden en de rol van de  verpleegkundige.
  • Je kunt een voorlichtingsproduct voor zorgverleners ontwerpen, waarbij je zowel de totstandkoming van, als de handvatten voor de specifieke categorie zorgvragers toelicht.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan je portfolio-opdrachten, vaak op basis van informatie uit je organisatieomgeving. Je werkt in subgroepjes en geeft elkaar tussendoor online feedback. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor rollenspelen, gastlessen uit het zorgveld en voor discussie over praktijkcases. Daarnaast is er gelegenheid voor verdiepende uitleg over de onderliggende theorie.

Je wordt beoordeeld op een portfolio dat bestaat uit de volgende beroepsproducten: 

  1. Een verslag van maximaal 3.000 woorden met daarin een analyse van de mogelijke zorgvragen bij een categorie zorgvragers met een verstandelijke beperking passend binnen je eigen beroepspraktijk. Vervolgens ontwikkel je vanuit een actuele theorie een visie op een aspect van de zorg, onderbouwd met literatuur en gerelateerd aan de visie van je beroepspraktijk. Je formuleert een hypothetisch dilemma en op basis van input van je collega’s kies je voor een selectie van (technologische) oplossingen. Daarbij kijk je kritisch naar wat dit voor de zorgvrager betekent met betrekking tot zelfmanagement/beleving/zingeving.
  2. Je ontwerpt een handvat/richtlijn voor je collega’s uit de beroepspraktijk waarin bovenstaande aspecten zijn verwerkt. Dit mag in de vorm van een richtlijn, protocol of visuele weergave.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November, april
Vakgebied Medisch en paramedisch
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV11D