Skip to content Skip to navigation menu
Global Citizenship
Global Citizenship staat voor wereldburgerschap dat gebaseerd is op de eeuwenoude gedachte en praktijk van kosmopolitisme. Hoe vorm je je tot een ‘verantwoordelijk en gastvrije’ wereldburger in een dynamische, geglobaliseerde en interculturele community? Hoe kun je de ethische en culturele verhoudingen tussen medewerkers, de organisatie en de veranderende geglobaliseerde omgeving analyseren? Wat is een code of conduct, hoe waarborg je het gedrag van een wereldburger binnen een code of conduct en hoe stel je een code of conduct op voor je eigen organisatie? Deze module geeft je antwoorden op deze vragen. Je reflecteert op jouw eigen ‘Global Citizenship’ en je formuleert concrete acties voor de verbetering van jouw wereldburgerschap.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderbouwt als Global Citizen de ethische verantwoordelijkheden van een organisatie/afdeling voor het opstellen van de code of conduct, aan de hand van relevante theorie.
  • Je onderbouwt de (inter)culturele verhoudingen van de omgeving van een organisatie/afdeling voor het opstellen van de code of conduct.
  • Je adviseert jouw organisatie hoe ze haar ethische en culturele Global Citizenship in de praktijk kan brengen met een code of conduct. Je baseert je advies op relevante literatuur.
  • Je reflecteert op jouw wereldburgerschap en op de implicaties van de code of conduct om je bewust te worden van je positie en verantwoordelijkheden als wereldburger.

In acht bijeenkomsten besteden we aandacht aan gebieden als ethische verantwoordelijkheid, global citizenship, interculturele ethiek, gastvrijheid en integriteit. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur en relevante kennisclips en deel je in de online leeromgeving jouw voorbereidingen, die tijdens de bijeenkomsten door jouw peergroep en de docent worden besproken in een door jou verzorgde workshop. De docent geeft verdieping op de theorie, beantwoordt vragen en biedt individuele consultmomenten aan. Zo leer je door zelf vragen te stellen en door over vragen van anderen na te denken.

Verwante opleidingen
Hotel Management
Tourism Management

Je rondt de module af met een portfolio dat je vult met:

  1. een analyse van het ethische Global Citizenship van je organisatie op basis van literatuur (Global Citizenship as self-awareness);
  2. een analyse van het culturele Global Citizenship van je organisatie op basis van literatuur (Global Citizenship as cultural empathy);
  3. een advies over Global Citizenship: een tailor-made code of conduct voor de organisatie over hoe je het ethische en culturele Global Citizenship van de organisatie/afdeling kunt vormgeven, op basis van literatuur (Global citizenship as participation in one’s community);
  4. een reflectie op persoonlijk wereldburgerschap: op je eigen ethische, culturele Global Citizenship in relatie tot de code of conduct, op basis van literatuur (Global Citizenship as self-awareness & cultural empathy);
  5. een overzicht van de literatuur die je gebruikt hebt, via een bibliografie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Talen
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID C29D