Skip to content Skip to navigation menu
Goed voorbereid op crisissituaties
Een crisis komt veelal onverwacht. Of dit nu in het bedrijfsleven of in de fysieke omgeving plaatsvindt. Het vraagt om een gecoördineerde aanpak, waar vooraf goed over nagedacht moet worden om financiële of imagoschade zoveel mogelijk te beperken. Tijdens deze module krijg je een algemeen format aangereikt om een crisismanagementplan te ontwikkelen voor je werkomgeving. Ook besteden we aandacht aan de groepsdynamische aspecten tijdens besluitvormingsprocessen in een crisisteamoverleg. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

€ 575,00

  • Je kunt via een risicoanalyse een risicoprofiel voor het crisismanagementplan van je organisatie maken.
  • Je kunt een crisismanagementstructuur voor je organisatie ontwerpen op basis van leermomenten van eerdere crises.
  • Je kunt beheersmaatregelen formuleren voor de verschillende risico’s en deze vertalen naar processen voor het crisismanagementplan.
  • Je kunt de informatiestromen analyseren en op basis van deze analyse een informatiemanagement/-structuur voor je crisismanagementorganisatie ontwerpen.
  • Je kunt de groepsdynamische aspecten in crisisbesluitvorming toepassen tijdens een crisisteamoverleg (table top exercise) en bij het ontwerpen van een table top excerise voor je organisatie.
  • Je kunt op basis van het risicoprofiel een scenario voor een table top exercise ontwerpen.

Deze module kent gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. De thematiek bestudeer je door zelfstudie met behulp van de online leeromgeving.

Je maakt een crisismanagementplan dat wordt aangevuld met een scenario voor een table top exercise, ofwel een reflectieverslag waarin je aangeeft wat je kijk op crisismanagement is.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID C25D