Skip to content Skip to navigation menu
Handelen binnen interculturele diversiteit

Je merkt het vast: de diversiteit binnen de populatie werknemers neemt toe. Denk daarbij aan culturele achtergrond, ras, etnische tradities, religie, geslacht, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, generaties en mentale en fysieke vermogens en eigenschappen.

Als leidinggevende word je steeds meer uitgedaagd om te werken met mensen met verschillende achtergronden. Daarvoor is het nodig dat je je heel bewust bent van je eigen referentiekader en achtergrond. De verscheidenheid aan diversiteit heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering zowel intern (bijvoorbeeld cultuur en personeelsbeleid) als extern richting de markt (bijv. assortiment, marktbenadering, enz.). 

Deze toenemende mate van diversiteit vraagt van jou kennis van de verschillende vormen van diversiteit en een onderzoekende houding. Ook onderzoek je de gevolgen van de diversiteit voor de contacten met medewerkers en klanten.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Cursus  

€ 575,00

Deze module laat je kennis maken met diversiteit binnen organisaties. Je leert hoe je diversiteit kan aanwenden om te komen tot positieve resultaten.

Er zijn tien bijeenkomsten. Voorafgaand bestudeer je de literatuur en bereid je de opdrachten voor. In de negende week is er een consult met je docent. In de tiende week lever je het beroepsproduct in: een portfolio bestaande uit een veranderrapport en een implementatierapport. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden en gaan we samen aan de slag met verandering. Onder andere analyses, interventies en dilemma’s komen aan bod en veranderingsbenaderingen worden besproken. Het geheel aan lessen is zoveel mogelijk interactief ingericht.

 • Je brengt, op basis van een theoretisch model en eigen ervaringen, je persoonlijke profiel voor verschillende soorten van diversiteit en je persoonlijke cultuurprofiel in kaart.
 • Je analyseert aan de hand van een theoretisch model de verschillen en overeenkomsten tussen je eigen culturele achtergrond en die van iemand met een andere culturele achtergrond in jouw organisatie.
 • Je beargumenteert welke implicaties de gevonden verschillen en overeenkomsten tussen jullie culturen hebben voor de samenwerking en communicatie tussen jou en de ander. 
 • Je beschrijft de kansen en risico’s van de belangrijkste soort(en) van diversiteit voor jouw organisatie. Je maakt een gemotiveerde keuze welke soort diversiteit de meeste kansen biedt om ‘winst’ te genereren voor je organisatie (kansen en risico’s, keuze/‘winst’ beschrijven).
 • Je ontwerpt op methodische wijze één of meerdere concrete interventies, die nodig zijn om van huidige naar gewenste situatie te komen. Dit resulteert in een praktisch toepasbaar plan. 
 • Je reflecteert op wat deze module je voor inzichten heeft gebracht.

Je wordt beoordeeld op het portfolio dat je inlevert. Het portfolio bestaat uit: 

 1. Persoonlijk diversiteitsprofiel, bestaande uit een diversiteits- en een cultuurprofiel, inclusief een reflectie.
 2. Een culturele vergelijking, waarin aangegeven wordt wat de implicaties van de overeenkomsten en verschillen in culturen zijn voor de onderlinge samenwerking in de organisatie.
 3. Interventieplan, met een analyse op soorten diversiteit in het team en het ontwerp van één of meerdere interventies.

Deze module levert een certificaat op voor deze hbo-module van 5 EC.

Professionals met een relevante werkomgeving.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

 €475

 • Maandagavond in Enschede
 • Dinsdagavond in Deventer

 • parttimeschool@saxion.nl  
 • 088 - 019 1919 

Aanmelden via de knop 'Kies datum en locatie'.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Academic Period 10
dagTijdstip Maandag, 16.00 - 21.30 uur
Studiebelasting 7hours
Locaties Deventer
Enschede
ID C59D