Skip to content Skip to navigation menu
Het verhaal achter de jaarrekening
De informatie in een jaarrekening is mede bedoeld om aan derden verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Hoe kun je deze gegevens interpreteren? In deze module ga je aan de slag met het analyseren van de twee financiële overzichten uit de jaarrekening: de balans en de resultatenrekening. Op basis van de juiste interpretatie en haarfijne analyse herken jij de gemaakte keuzes ten aanzien van de samenstelling en opbouw van deze overzichten. Daarmee kun jij je een gefundeerd oordeel vormen over de financiële situatie van elke beursgenoteerde onderneming. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • De gemaakte keuzes ten aanzien van de samenstelling en opbouw van de balans onderbouwen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving, deze verwerken in een analyserapport en ze ook verantwoorden.
  • De gemaakte keuzes ten aanzien van de samenstelling en opbouw van de resultatenrekening onderbouwen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving, deze verwerken in een analyserapport en ze ook verantwoorden.
  • De uitgangspunten en basisprincipes van externe verslaggeving in de jaarrekening van een onderneming herkennen en de achterliggende gedachten ervan uitleggen.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten en literatuur thuis voorbereidt. Daarna volgen nog twee toetsingsbijeenkomsten om je opdracht af te stemmen en in te leveren. We starten met een introductie van de thematiek en het op te leveren eindproduct. In de lessen oefen je met diverse cases en praktijkopdrachten die we vervolgens bespreken. Je krijgt feedback van je medestudenten en van de docent en je kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Bedrijfseconomie

Je wordt beoordeeld op een analyserapport en een assessment. Als beroepsproduct lever je een analyserapport op. Daarin laat je zien hoe jouw werkgever de wet- en regelgeving ten aanzien van de grondslagen en de samenstelling en opbouw van de balans en resultatenrekening toepast op de jaarrekening. Onderwerpen die niet van toepassing zijn op de jaarrekening van je werkgever, werk je uit aan de hand van de jaarrekening van een beursgenoteerde onderneming. De module sluit je af met een assessment waarin jij de rol aanneemt van een interne accountant die een toelichting geeft op de gemaakte keuzes ten aanzien van de samenstelling en opbouw van de balans en resultatenrekening.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 525 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OBE04D