Skip to content Skip to navigation menu
Hotel strategisch plan

De hospitality industrie is voortdurend in beweging. Trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat wensen en verwachtingen van gasten veranderen, nieuwe aanbieders de markt betreden en de concurrentie toeneemt. Bovendien dragen interne eigenschappen en veranderingen soms bij aan een onzekere toekomst. Voor managers in deze industrie is het noodzakelijk om op veranderingen in te spelen, met een weloverwogen en goed doordachte strategie. De basis voor een dergelijke strategie is een analyse van mogelijke scenario’s voor de toekomstige strategie. Met scenarioplanning kom je tot de beste strategie voor de middellange termijn.

Deze module gaat in op de analyse, het uitwerken van een strategie tot een concreet implementatieplan, met behulp van diverse modellen en literatuur en hoe je financiële, materiele en personele aspecten kunt meenemen. Voor deze module is basiskennis gewenst van de hotellerie, gastvrijheid en bedrijfskundige vakgebieden als bedrijfseconomie, HRM, management en organisatie en marketing.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  •  Je analyseert de interne en externe omgeving van jouw werkomgeving met behulp van theorieën en modellen.
  • Je ontwikkelt meerdere mogelijke scenario’s voor een strategische richting voor jouw werkomgeving voor de middellange termijn.
  • Je onderbouwt je keuze voor een strategische richting waarbij je gebruik maakt van een passend model.
  • Je werkt de gekozen strategische richting uit, aan de hand van een passend model.
  • Je vertaalt de gekozen strategische richting voor je werkomgeving in een concreet implementatieplan. Daarbij besteed je aandacht aan benodigdheden, risico’s en beheersing, borging, verwachte kosten en opbrengsten en mogelijke weerstanden.

 Er zijn zeven bijeenkomsten en twee consultmogelijkheden. We starten met de SWOT, de externe analyse en het verschil hiertussen. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en websites en werk je aan (portfolio)opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten bespreek en presenteer je de opdrachten, spar je met medestudenten en geef en ontvang je feedback via de digitale leeromgeving. De docent geeft verdiepende uitleg en beantwoordt vragen. 

Verwante opleidingen
Hotel Management

Je wordt individueel beoordeeld op een vanuit analyses en theorie onderbouwd implementatieplan voor de strategische richting van jouw organisatie in de hospitality branche.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

startdatum September
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Hospitality
Locaties Deventer
ID OHM08D