Skip to content Skip to navigation menu
IT Beheermodellen
Als ICT professional wil je een optimale afstemming tussen IT en Business bereiken. Daarnaast wil je een efficiënte en kwalitatief goede inrichting realiseren. Maar hoe verbeter je het IT-beheer en de inrichting van het IT management in je organisatie? Welke instrumenten gebruik je om de huidige situatie te analyseren? Welke frameworks kun je inzetten bij de inrichting van IT-management en de besturing daarvan? En hoe integreer je de verschillende vormen van beheer op een goede manier?
 
Tijdens deze module wordt niet alleen ingegaan op het inrichten van processen, maar ook op het bereiken van inhoudelijke resultaten en het sturen daarvan. Voor de inrichting van IT-management en de inrichting van de besturing hiervan zijn frameworks gedefinieerd die je helpen bij de inrichting van de IT-organisatie. Daarbij streef je naar een optimale inrichting van het IT-servicemanagement voor functionaliteit en applicatie op strategisch, tactisch en operationeel vlak.
 
De frameworks die je daarbij kunt zetten, zijn BiSL, ASL, ITIL, CoBit. Je kunt na voltooiing van deze module een advies geven voor verbetering van het IT-beheer en de inrichting van het IT-management (het IT-servicemanagement) in je eigen bedrijf of andere bedrijven en instellingen.
 
Verwachte voorkennis: Kennis van procesmodellen en/of administratieve organisatie, basiskennis kwaliteitsleer. Kennis van organisatiestructuren (bijvoorbeeld: lijn-staf en matrixstructuren). Basiskennis IT-systemen (bijvoorbeeld: wat zijn de bestanddelen van een systeem etc.)
Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je analyseert de huidige inrichting van het IT-beheer en -management en beargumenteert op basis hiervan welke knelpunten er zijn.
  • Je beschrijft en verantwoordt de optimale inrichting van het functioneel beheer en bijbehorend IT-management in een organisatie.
  • Je beschrijft en verantwoordt de optimale inrichting van het Applicatiebeheer en bijbehorend IT-management in een organisatie.
  • Je beschrijft en onderbouwt de optimale inrichting van het Technisch beheer en bijbehorend IT-management in een organisatie.
  • Je adviseert over de integratie van de verschillende beheervormen en voor een optimaal Business-IT alignment.

Deze bijeenkomst kent 9 bijeenkomsten. Ter voorbereiding lees je theorie en werk je mini-casussen uit die je in de digitale leeromgeving krijgt aangereikt. In de bijeenkomst bespreek je de casus van die week en geef je elkaar feedback. De docent geeft een toelichting op de theorie aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld op basis van een adviesrapport met daarin een onderbouwde beschrijving van de gewenste inrichting van het IT-beheer en IT-management.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OICT34D