Skip to content Skip to navigation menu
Implementeren van verandering

Als professional krijg je binnen jouw organisatie te maken met de nodige veranderingen. Op welke wijze kun je deze veranderingen goed implementeren en ondersteunen? Je verdiept je in de redenen voor de verandering. Je begeleidt de medewerkers op de juiste wijze en enthousiasmeert gedurende het veranderingsproces. Jij kan precies aangeven wat de verandering inhoudt, uit welke stadia de verandering bestaat, wat het betekent voor de stakeholders en welke leiderschapsstijl het best past bij de verschillende stadia van de verandering.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

Deze module laat je inzien hoe je een team mee laat bewegen in een veranderingsproces en welke inzichten daarvoor nodig zijn. Uiteraard vervul je zelf een belangrijke rol in de realisatie van veranderingen.

 • Je analyseert vanuit meerdere invalshoeken/op methodologische wijze de interne en externe ontwikkelingen van een bedrijf en onderbouwt de noodzaak tot verandering.
 • Je analyseert met behulp van relevante theorieën/modellen het verschil tussen de huidige en gewenste veranderingssituatie, om te komen tot een gewenste veranderstrategie.
 • Je brengt de gevolgen en eventuele weerstanden die de verandering teweegbrengen in kaart en doet concrete voorstellen om deze te beslechten.
 • Je adviseert voor elk stadium van het veranderproces de leiderschapsstijl die daar het meest effectief voor zal zijn.
 • Je ontwerpt interventies voor het veranderproces en plaatst deze in een logische volgorde in het veranderplan, waarin ook de monitoring is opgenomen van het veranderplan.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: ‘De hbo-professional stelt een implementatieplan op voor een verandering binnen een organisatie, waarbij de interventies logisch gekoppeld zijn aan de verschillende aspecten van de verandering en er een afgebakend tijdspad is vastgesteld.’.

Er zijn tien bijeenkomsten. Voorafgaand bestudeer je de literatuur en bereid je de opdrachten voor. In de negende week is er een consult met je docent. In de tiende week lever je het beroepsproduct, een portfolio bestaande uit een veranderrapport en een implementatierapport. In de lessen bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden, gaan we samen aan de slag met verandering en komen onder andere analyses, interventies en dilemma’s aan bod. Veranderingsbenaderingen worden besproken. Het geheel aan lessen is zoveel mogelijk interactief ingericht.

 • Je implementeert een door het management vastgestelde verandering implementeren binnen je team of afdeling.
 • Je informeert mensen over de gewenste verandering en de te bereiken situatie.
 • Je kunt de noodzaak van de gewenste verandering duidelijk maken.
 • Je vertaalt de gewenste verandering naar concrete gevolgen voor je team/afdeling in termen van bijv. processen, gedrag en kwaliteiten.
 • Je begeleidt jouw team of afdeling, enthousiasmeert en stuurt bij gedurende de verandering.
 • Je monitort het implementatieproces monitoren en stuurt bij waar nodig.

Je wordt individueel beoordeeld op het portfolio dat je inlevert. Het portfolio bestaat uit een veranderrapport, met daarin:

 • een planmatige contextbeschrijving met de relevante interne en/of externe ontwikkeling, welke aanleiding zijn voor de verandering.
 • veranderbenadering,
 • ontwerp van een veranderproces, inclusief interventies
 • Reflectie van de eigen rol aan de hand van verschillende testen.
 • Een implementatieplan: een fasering, waarbij de interventies in een logische volgorde staan en waarvan de inhoud en doel smart beschreven zijn.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Deze module levert een certificaat op voor deze hbo-module van 5 EC.

Professionals met een relevante werkomgeving.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.
Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

 • parttimeschool@saxion.nl
 • 088 - 019 1919

Periode(n) September, Februari
EC 5
Beroepenveld HRM & Verandermanagement
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Vakgebied HR
Academic Period 10
dagTijdstip Maandag, dinsdag, 16.00 - 21.30 uur
Studiebelasting 7 Uren
Locaties Enschede
Deventer
ID C58