Skip to content Skip to navigation menu
Infrastructuur en Service Management

De module geeft je een inkijk in het proces om voor een eenvoudig businessproces van een organisatie een optimaal ondersteunde IT-infrastructuur op methodische wijze te realiseren en te beheren. De opgedane kennis kun je bijvoorbeeld uitstekend inzetten voor de communicatie tussen de disciplines Business Information en IT-Service Management.
Je leert met modelleren overzicht en samenhang te creëren tussen de verschillende business, applicatie en technische objecten. Dat is noodzakelijke informatie om tot een goed ontwerp van de infrastructuur te komen die aan alle eisen/wensen voldoet. Aan de hand van het ontwerp leer je met behulp van hedendaagse virtualisatie technieken de IT-infrastructuur te realiseren. Om de vraag te beantwoorden hoe je die infrastructuur vervolgens operationeel en optimaal ondersteunend houd aan de business, maak je kennis met een aantal beheermethodes waarmee je dit effectief en efficiënt kunt doen. 
 
Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

 
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

€ 675,00

  •  Je kunt in een organisatie aan de hand van een eenvoudig bedrijfsproces een analyse uitvoeren van de bestaande infrastructuur. Hierbij kun je verschillende componenten onderscheiden.
  • Je kunt een ontwerp maken van een nieuwe (deel)infrastructuur voor een eenvoudig bedrijfsproces in een organisatie, vanuit een gegeven set eisen/wensen.
  • Je kunt een nieuwe (deel)infrastructuur realiseren, testen (prototype) en beschikbaar stellen voor een eenvoudig bedrijfsproces in een organisatie.
  • Je kunt aanbevelingen doen over de opzet van een nieuwe (deel)infrastructuur voor een eenvoudig bedrijfsproces in een organisatie.
 

De module geeft je een inkijk in het proces om voor een eenvoudig businessproces van een organisatie een optimaal ondersteunde IT-infrastructuur op methodische wijze te realiseren en te beheren. De opgedane kennis kun je bijvoorbeeld uitstekend inzetten voor de communicatie tussen de disciplines Business Information en IT-Service Management.

Je leert met modelleren overzicht en samenhang te creëren tussen de verschillende business, applicatie en technische objecten. Dat is noodzakelijke informatie om tot een goed ontwerp van de infrastructuur te komen die aan alle eisen/wensen voldoet. Aan de hand van het ontwerp leer je met behulp van hedendaagse virtualisatie technieken de IT-infrastructuur te realiseren. Om de vraag te beantwoorden hoe je die infrastructuur vervolgens operationeel en optimaal ondersteunend houd aan de business, maak je kennis met een aantal beheermethodes waarmee je dit effectief en efficiënt kunt doen. 
 

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. In de bijeenkomsten bespreek je met medestudenten en de docent de opdrachten en krijg je verdiepende uitleg over onderwerpen. Ook kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. Daarnaast kun je vragen stellen of voorleggen over je portfolio-opdrachten. 

Verwante opleidingen
HBO-ICT

De afsluiting van de module is een portfolio-opdracht. Zo maak je bijvoorbeeld een drielagen-architectuurmodel van de huidige situatie, gemodelleerd met behulp van de modelleertaal Archimate en een testplan van de gewenste situatie. Je krijgt steeds feedback van de docent en medestudenten op je opdrachten zodat je je portfolio-onderdelen steeds kunt bijstellen. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 

startdatum April
EC 5
Vakgebied Media
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OICT05D