Skip to content Skip to navigation menu
Innoveer de praktijk met ontwerpgericht onderzoek

In deze module leer je om aan de hand van een ontwerpcyclus een (concept) oplossing te ontwerpen voor een probleem uit de praktijk. Je start met het verkennen van het probleem aan de hand van verschillende ontwerpgerichte (generatieve) methodes, zoals contextual interviewing en cultural probes. Daarna ga je de verzamelde inzichten analyseren en er betekenis aan geven, bijvoorbeeld door het maken van persona’s of het schetsen van een patient journey map. Daarna kom je tot meerdere ideeën, bijvoorbeeld via brainwriting, ga je protoypes ontwerpen en deze testen met de gebruikers. Op deze manier kom je door middel van iteratie tot een onderbouwde (concept) oplossing. Tot slot doe je aanbevelingen voor het vervolg of de implementatie van de oplossing en reflecteer je op het ontwerpproces.

Sector Zorg & Welzijn  

  • Je verkent het probleem vanuit het perspectief van de eindgebruikers in hun context.
  • Je definieert welke inzichten uit de verkennende fase het belangrijkst zijn voor het verdere ontwerpproces. 
  • Je ontwikkelt meerdere ideeën om het probleem op te lossen en ontwikkelt en test meerdere prototypes met de stakeholders.
  • Je levert een onderbouwde (concept) oplossing voor het probleem uit de beroepspraktijk, reflecteert op het ontwerpproces en doet aanbevelingen voor vervolg en/of implementatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: De TP-professional doorloopt een ontwerpcyclus om tot een onderbouwde concept oplossing te komen voor een probleem uit de beroepspraktijk met een centrale rol voor de (eind)gebruikers.

Deze module kent acht wekelijkse bijeenkomsten en een consult. We starten de eerste bijeenkomst met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Elke bijeenkomst bereid je voor, bijvoorbeeld door het bestuderen van literatuur, kennisclips en artikelen, het werken aan (portfolio)opdrachten of het geven van peerfeedback aan medestudenten via de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten geeft de docent verdiepende uitleg over de theorie, werk je samen (verder) aan opdrachten, vergelijk je de uitkomsten met medestudenten en krijgt en geef je feedback. Ter verwerking van de bijeenkomst werk je gericht aan je beroepsproduct.

Deze module behoort tot de volgende Associate degree- en/of bacheloropleidingen van Saxion Parttime School:

  • Deeltijd bachelor Toegepaste Psychologie

Deze module behoort tot de Vrije keuzeruimte van Saxiopn Parttime School en behoort niet tot een bepaalde Bachelor- of Associate degree-opleiding.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een verantwoordingsverslag (portfolio) waarin het proces van het komen tot een onderbouwde oplossing voor een probleem uit de beroepspraktijk aan de hand van een ontwerpcyclus wordt weergegeven.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers (in geval het een module is waar vaardigheden centraal staan) of 28 deelnemers.

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
ID OTP28D