Skip to content Skip to navigation menu
Innoveren met beleid

Hoe treed je op als gesprekspartner voor besluitvormers? Op welke manier kun je een bijdrage leveren aan het ontwerpen, vernieuwen, evalueren en implementeren van beleid? In deze module word je wegwijs gemaakt in de ‘beleidsarena’ van de sector zorg en welzijn. Deze sector verandert continu. Nieuwe partijen en veranderende regelgeving zorgen voor andere samenwerkingsverbanden. Het is belangrijk om daar inzicht in te hebben en te weten waar aangrijpingspunten liggen voor vernieuwing.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je brengt een onopgeloste actuele beleidskwestie in je werksetting overtuigend voor het voetlicht.
  • Je analyseert de context van een beleidskwestie.
  • Je ontwerpt één of enkele beleidsmatige interventies bestaande uit een samenspel van doelen en middelen en licht deze toe.
  • Je stelt een implementatieplan op dat ondersteunend is voor een succesvolle uitvoering van voorgestelde beleidsinterventies.

De module kent negen bijeenkomsten, waarin je aan de hand van een actuele, door jezelf gekozen, beleidskwestie stapsgewijs verkent welke belangen, perspectieven, processen en actoren een rol spelen in de betreffende kwestie. Je bestudeert voorafgaand aan elke bijeenkomst literatuur en kennisclips, maakt opdrachten en zelftests en bevraagt je collega’s over het betreffende beleidsprobleem.

Je wordt individueel beoordeeld op een beleidsnotitie waarin je beschrijft hoe een door meerdere collega’s erkend probleem volgens jou op een doordachte wijze aangepakt zou kunnen worden. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, november, februari, april
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Medisch en paramedisch
Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID S13D