Skip to content Skip to navigation menu
Integrale schuldhulpverlening

In Nederland zijn er veel huishoudens die kampen met financiële problemen. Schulden en armoede kunnen leiden tot stress en negatief gedrag en vormen daarmee niet alleen een persoonlijk, maar ook een maatschappelijk probleem. Ben jij een Social Work-professional en zou je cliënten met geldproblemen willen ondersteunen, coachen en door kunnen verwijzen? In deze module maak je kennis met het domein van schuldhulpverlening, schuldregeling, preventie en vroegsignalering. Je ontdek hoe je problematische schuldsituaties het best aanpakt en collega’s kunt informeren over de best passende methodes.  

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de problematiek rondom schulden bij een cliënt vanuit meso-niveau perspectief. 

  • Je instrueert collega’s over de wijze waarop een ontstane schuldsituatie kan worden omgezet in een concrete schuldhulpregeling.  

  • Je onderbouwt hoe problematische schulden bij een cliënt(enpopulatie) vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en informeert collega’s over de best passende methode in de praktijk. 

  • Je inventariseert mogelijke maatregelen waarmee preventie van het ontstaan van schulden vormgegeven kan worden, gebruik makend van evidence based practice, en neemt deze inventarisatie op in de instructie aan collega’s. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional instrueert collega’s hoe ze schuldsituaties van cliënten kunnen herkennen en analyseren, hoe ze een schuldhulpverleningsstappenplan kunnen gebruiken, en informeert collega’s over vroegtijdig signaleren van problematische schulden en preventie van schuldenproblematiek.”. 

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan je portfolio-opdrachten. Een bijeenkomst vormt de verbinding tussen twee onderdelen en zorgt voor verdieping, discussie en interactie. In de bijeenkomsten koppel je de theorie aan de eigen praktijk en ga je met je medestudenten de verdieping in, onder meer via casussen. Daarnaast krijg je van en geef je aan medestudenten feedback op tussenproducten. Desgewenst ontvang je ook feedback van de docent.   

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een kennisclip-presentatie die je gebruikt om in je eigen werkomgeving collega’s te informeren over cliënten waarbij sprake is van een groot risico op schulden of van een al aanwezige problematische schuldsituatie, en op een schriftelijke onderbouwing bij deze kennisclip-presentatie die je gebruikt om verdiepende en onderbouwende informatie toe te voegen, die in de kennisclip niet weergegeven kon worden voor de ‘toehoorders’. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating  

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een relevante praktijkomgeving in de Social work praktijkcontext en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die praktijkomgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.  

Aanmelden 

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

Periode(n) September
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Enschede
ID OSW08