Skip to content Skip to navigation menu
Integrale schuldhulpverlening

Het aantal huishoudens in Nederland met problematische schulden is schrikbarend groot. Schulden en armoede kunnen leiden tot stress en negatief gedrag en vormen daarmee een persoonlijk, maar ook een maatschappelijk probleem. In deze module maak je kennis met het domein van schuldhulpverlening, schuldregeling, preventie en vroegsignalering. Als social worker kun je met die inzichten cliënten ondersteunen, coachen en doorverwijzen. Zo help je de problematische schuldsituatie aan te pakken en geef je de cliënt weer een positief toekomstperspectief.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert aan de hand van een casus wat het risico is op, of aanwezigheid van problematische schulden, hoe deze ontstaan. Je hebt inzicht in het probleem vanuit de plaatselijke of regionaal-maatschappelijke context.
  • Je beschrijft in een concreet stappenplan hoe je de ontstane schuldsituatie kunt omzetten in een concrete schuldhulpregeling.
  • Je onderzoekt en beschrijft in een overzicht op welke manieren je het ontstaan van risico op, of van problematische schulden voor de cliëntenpopulatie vroegtijdig kunt signaleren.
  • Je inventariseert maatregelen op basis van de meest haalbare evidence based practice, waarmee je preventie van het ontstaan van schulden kunt vormgeven.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan je portfolio-opdrachten. Een bijeenkomst vormt de verbinding tussen twee onderdelen en zorgt voor verdieping, discussie en interactie. In de bijeenkomsten koppel je de theorie aan de eigen praktijk en ga je met je medestudenten de verdieping in, onder meer via casussen. Daarnaast krijg je en geef je medestudenten feedback op tussenproducten. Desgewenst ontvang je ook feedback van de docent. 

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een portfolio. Dit bestaat uit twee producten:

  1. Een kennisclip-presentatie die wordt gebruikt als middel om in de eigen werkomgeving collega’s te informeren over cliënten waarbij sprake is van een groot risico op schulden of van een reeds aanwezige problematische schuldsituatie.
  2. Een schriftelijke onderbouwing bij deze kennisclip-presentatie die wordt gebruikt om verdiepende en onderbouwende informatie toe te voegen, die in de kennisclip niet weergegeven kon worden voor de ‘toehoorders’.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School. 

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
Locaties Enschede
ID OSW08