Skip to content Skip to navigation menu
Intelligence and predictive profiling
Hoe voorkom je criminele en terroristische dreigingen binnen je organisatie? Deze module biedt je handvatten met de succesvolle methode predictive profiling. De essentie hiervan is het vroegtijdig signaleren van afwijkend gedrag of het herkennen van indicatoren die wijzen op criminele handelingen. Je leert hoe je de methodiek implementeert en hoe je het systeem actueel houdt met proactive intelligence: het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen voor je organisatie. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je informeert een managementteam of opdrachtgever over het concept predictive profiling en toont de meerwaarde hiervan aan bij proactieve beveiliging.
  • Je verzamelt en analyseert security intelligence met gangbare analysemethoden en daarmee versterk je je kennispositie bij (be)dreigingen waaraan je organisatie of opdrachtgever wordt blootgesteld.
  • Je stelt een dreigingsanalyse op en identificeert de modus operandi van een dader(groep).
  • Op basis van de proactieve beveiligingscyclus ontwerp je een standaard operationele procedure voor je organisatie of opdrachtgever.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Vooraf bereid je de opdrachten voor en bestudeer je de literatuur en kennisclips. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden en is er veel ruimte voor reflectie. Je stelt eventuele verdiepende vragen en je ontvangt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent. Je werkt samen met medestudenten en leert van hun ervaring en expertise. Zo krijg je tijdens de module een completer inzicht in de mogelijkheden van predictive profiling binnen jouw organisatie.

Verwante opleidingen
Security Management

Je levert de volgende beroepsproducten op:

  • een interne memo, gericht aan management of opdrachtgever, waarin je uiteenzet wat predictive profiling inhoudt en hoe deze proactieve beveiligingsmethodiek van meerwaarde kan zijn;
  • een dreigingsanalyse, waarbij je op basis van security intelligence de criminele en terroristische dreigingen van je eigen organisatie in kaart brengt;
  • een Standaard Operationele Procedure, voor een specifieke risicopositie binnen jouw organisatie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Vakgebied Veiligheidskunde
Locaties Deventer
ID OSEC08D