Skip to content Skip to navigation menu
Intelligentie onderzoeken
In de praktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van een intelligentie-onderzoek. Met dit onderzoek wordt een inschatting gemaakt van de cognitieve vermogens van een persoon. Wat is intelligentie eigenlijk? En hoe kun je betrouwbare uitspraken doen over de leervermogens van een persoon? Met behulp van een intelligentie-onderzoek bij een persoon uit de eigen (werk)omgeving krijg je daar meer zicht op.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je neemt een intelligentietest (de WAIS-IV) op gestandaardiseerde wijze af en je kunt dit op een correcte wijze protocolleren, scoren, verwerken en interpreteren, zodat je een valide en betrouwbare intelligentiemeting krijgt.
  • Je verwerkt de resultaten van een intelligentie-onderzoek in een interne rapportage en je rapporteert dit aan een gedragswetenschapper.
  • Je doet uitspraken over de cognitieve vermogens van een cliënt. Je formuleert  dit aan de hand van de testhandleiding en literatuurconclusies op basis van het uitgevoerde intelligentie-onderzoek.
  • Je reflecteert op ‘betekenisvolle situaties’ over je eigen professioneel handelen tijdens het doorlopen van het diagnostisch proces en je beoordeelt de betrouwbaarheid van de uitkomsten van het onderzoek. 
  • Je rapporteert de uitkomsten van het diagnostisch onderzoek over cognitieve capaciteiten zowel mondeling als schriftelijk, zodat de cliënt op de hoogte is van de uitkomsten van het onderzoek. Daarbij stem je af op en sluit je aan bij het niveau van de cliënt.

Je zoekt een cliënt/testpersoon bij wie je de WAIS-IV mag afnemen. Dat is bij voorkeur een gezond proefpersoon die geen psychopathologie of ernstige (gedrags)problematiek heeft. Tijdens de module maak je kennis met de praktische toepassing van de WAIS-IV, de testmaterialen en oefen je met de testonderdelen. Ter voorbereiding op de les maak je een filmpje van je oefenmomenten. Je schrijft op welke vragen je hebt en wat je valkuilen zijn. Ook oefen je bepaalde testonderdelen klassikaal. Je krijgt les over de test technische en houding technische aspecten. Die zijn van belang voor het krijgen van een betrouwbare testafname en je leert goed door te vragen. Daarnaast verdiep je je in het scoren, verwerken en het interpreteren van de testresultaten. Hoe geef je de getallen betekenis en hoe integreer je de informatie? Tot slot besteed je aandacht aan de testrapportage.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

 Je wordt beoordeeld op een portfolio met daarin een testafname van een intelligentietest. Daarnaast laat je je eigen afname beoordelen door een bevoegd professional of medestudent. Je doet uitspraken over de betrouwbaarheid van je eigen afname. In het portfolio neem je een rapportage op, waarin je de resultaten van je onderzoek omschrijft en je reflecteert op je eigen handelen. Tot slot koppel je de resultaten terug aan de cliënt.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Psychology
Locaties Deventer
ID OTP07D