Skip to content Skip to navigation menu
Internationaal ondernemen

In een sterk globaliserende maatschappij komen organisaties steeds vaker in aanraking met internationale ontwikkelingen. Steeds meer zal een organisatie daarom initiatieven ondernemen op het gebied van internationaal ondernemen of handel. Soms in de vorm van samenwerking, soms door zich (ook) in het buitenland te vestigen. In deze module maak je kennis met verschillende aspecten van internationale handel of internationaal ondernemen. Denk aan internationale regelgeving, logistieke, culturele, politieke en economische aspecten. Door middel van analyse en advies werk je dit uit voor je organisatie.

We gaan ervan uit dat je beschikt over de kennis en vaardigheden die aan bod komen in de module S04 De juridische basis.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de culturele, politieke en economische overeenkomsten en verschillen tussen de landen waarin de betrokken partijen gevestigd zijn.
  • Je onderzoekt de logistieke en juridische mogelijkheden om een handelsrelatie tot stand te brengen.
  • Je brengt do’s en don’ts, kansen en risico’s in beeld en maakt een onderbouwde keuze voor de beoogde handelsrelatie.
  • Je stelt een stappenplan op waarmee de handelsrelatie opgestart kan worden.
  • Je presenteert je stappenplan op overtuigende wijze binnen je organisatie en je onderbouwt de gemaakte keuzes.

Er zijn acht bijeenkomsten. Voor elke bijeenkomst bestudeer je de literatuur en kennisclips en werk je aan diverse opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten krijg je verdiepende uitleg, kun je vragen stellen, presenteer je jouw wiki over begrippen en ga je met je medestudenten aan de slag in activerende werkvormen.

Verwante opleidingen
Bedrijfskunde
HBO-Rechten

Je wordt beoordeeld op een infographic/factsheet en video, die je plaatst in je portfolio. In de video geef je een presentatie aan je organisatie waarin je de infographic/factsheet toelicht. Je bedenkt een internationale component voor je organisatie. Bijvoorbeeld een franchiseovereenkomst sluiten of de import van producten. Het gaat om een zakelijke relatie met een bedrijf in het buitenland (Europese Unie + Rusland), niet om het openen van een vestiging in het buitenland. In jouw infographic komen de aspecten politiek, economie, logistiek, cultuur en internationale regelgeving aan bod.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID C43D