Skip to content Skip to navigation menu
Introduction Business and IT
Moderne organisaties kunnen niet functioneren zonder juist omschreven bedrijfsprocessen. Ook kunnen zij niet zonder de juiste IT-ondersteuning. Maar hoe beschrijf je bedrijfsprocessen? Hoe definieer je welke IT-ondersteuning nodig is? En hoe zorg je ervoor dat de beschreven processen ook antwoord geven op de klantvraag?
 
Vaak wordt het gebruik van processen en IT als vanzelfsprekend gezien. In deze module leer je dat dat eigenlijk niet zo is. Je leert hoe je een functionele organisatie beschrijft, hoe processen geautomatiseerd kunnen worden en welke processen nodig zijn om IT te ondersteunen.
Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je beschrijft de waardeketen van Porter in relatie tot de organisatie;
  • Je beschrijft een organisatiestructuur voor een functionele organisatie;
  • Je modelleert processen uit je organisatie op basis van BPMN procesbeschrijvingen;
  • Je beschrijft de eisen aan IT gebaseerd op de interactie tussen medewerkers, informatie en bedrijfsprocessen van een organisatie;
  • Je beschrijft een simpele beheerstructuur met bijbehorende IT-processen voor een organisatie.

Deze module kent 9 bijeenkomsten. We starten met een korte introductie op de thema’s en maken kennis met elkaar. Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. Je bereidt je zelfstandig voor met behulp van literatuur en het bekijken van video’s. Daarnaast voer je opdrachten uit binnen je eigen organisatie. Tijdens de bijeenkomst behandelt de docent kort de theorie en brengt verdieping aan. Ook bespreek je met je medestudenten de resultaten van je opdrachten. Tussen de bijeenkomsten door, kun je uiteraard samenwerken en elkaar van feedback voorzien via de digitale leeromgeving.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je wordt individueel beoordeeld, op basis van een portfolio. In dit portfolio neem je de volgende onderdelen op:
  • een ontwerp voor de organisatiestructuur van jouw organisatie,
  • modellering van processen,
  • beschrijving van IT eisen, en
  • een ontwerp van een beheersstructuur.
Je baseert je op je eigen relevante praktijkomgeving. Indien deze praktijkomgeving onvoldoende relevant is, kun je in overleg met de docent gebruik maken van een aangereikte complexe casus.
 
Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een
 
voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OICT28D