Skip to content Skip to navigation menu
Je ondernemende houding

Tijdens deze module neem je een ondernemende houding aan. Met een ondernemende houding ben je creatief, verantwoordelijk, zelfstandig, (pro)actief, ambitieus en flexibel. Je ontwikkelt jouw besluitvaardigheid en onderneemt doelgericht actie. Dit doe je door steeds opnieuw kritisch te bekijken welke kwaliteiten je wilt verbeteren en over te gaan tot actie. Ken jezelf en benut de kansen die op je pad komen optimaal als ondernemer of medewerker.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je weet wat een ondernemende houding en ondernemerschap inhoudt, concretiseert deze en hebt daar een eigen visie op.
  • Je onderbouwt vanuit de theorie wat voor jou essentiële kenmerken zijn voor jouw ondernemende houding.
  • Je verantwoordt de wijze waarop je de kenmerken van je eigen ondernemende houding hebt gemeten.
  • Je meet in hoeverre je beschikt over kenmerken van je ondernemende houding en analyseert de resultaten.
  • Je geeft aan hoe je jouw ondernemende houding gaat verbeteren en op welke wijze je deze verbetering evalueert.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional reflecteert op zijn ondernemende houding en stelt vanuit de theorie onderbouwde verbeter- en evaluatieplannen voor zijn ondernemende houding op.”

Deze module kent negen bijeenkomsten. In deze module ga je aan de slag met de zoektocht naar je eigen ondernemende houding. Je onderzoekt enkele voor jou relevante termen en beschrijft hoe je daarop in functioneert en hoe je ze verder gaat ontwikkelen. Je doet verschillende persoonlijkheidstesten om een completer beeld te krijgen van je ondernemende houding. Je presenteert je (tussen)resultaten gedurende bijeenkomsten aan je medegroepsleden en krijgt via checklists van hen bruikbare feedback. Uiteindelijk moet dat leiden tot een compleet dossier dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld een functioneringsgesprek of een presentatie aan een investeerder.

Je wordt individueel beoordeeld op een persoonlijk ontwikkeldossier met daarin een duidelijke visie op ondernemen en een ondernemende houding. Dat dossier onderbouw je en je gebruikt theoretische en praktische bronnen.  Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, november, februari, april
EC 5
Beroepenveld Management & Organisatie
Studievorm Module
STAP
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C07