Skip to content Skip to navigation menu
Juridisch onderzoeken
Om een juridisch vraagstuk inhoudelijk goed en transparant te kunnen beantwoorden, is het belangrijk te weten hoe je tot die antwoorden komt. In deze module leer je hoe en waar je snel en goed juridische on- en offline bronnen kunt vinden, raadplegen en interpreteren. Denk daarbij aan wetten, jurisprudentie en andere juridische teksten. Het gaat hierbij dus niet direct om juridische kénnis, maar juist om juridische váárdigheden, waarbij je onderzoekend vermogen centraal staat. Het moet er toe bijdragen dat je correct en helder je onderzoekresultaten rapporteert en presenteert. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • De theorie en achtergronden van onderzoek beschrijven.
  • Een onderzoeksplan voor een juridisch onderzoek maken.
  • Juridische informatie vinden met behulp van de Kluwer Datalex.
  • Literatuur- of bronnenonderzoek uitvoeren.
  • Een onderzoeksrapport maken met correcte verwijzingen.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten waarvoor je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. Gedurende de weken ga je aan de slag met alle elementen van een onderzoeksplan en werk je je beroepsproducten volledig uit. In de lessen vraag en krijg je gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kun je verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Voor het afsluitende beroepsproduct lever je een kort onderzoeksrapport op met behulp van het vooraf door jou opgestelde onderzoeksplan en het literatuuronderzoek.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November, april
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C39D