Skip to content Skip to navigation menu
Juridisch zaken doen met de oosterburen

Ondernemingen zijn tegenwoordig steeds meer internationaal georiënteerd. Zakendoen gebeurt daarmee niet alleen maar nationaal, maar in grote mate internationaal. Duitsland is voor Nederland de eerste handelspartner, zowel qua uitvoer als qua invoer. Zeker in de regio Twente wordt veel zaken met Duitsland gedaan. Duitsland heeft echter zijn eigen rechtstelsel, dat wezenlijk verschilt van het Nederlandse. Als Nederlandse ondernemer wil je niet verzeild raken in ingewikkelde Duitse procedures. Door het opdoen van kennis over het internationaal privaatrecht, ben je in staat om Nederlandse ondernemers adequaat te adviseren in het kader van Nederlands–Duitse handelsbetrekkingen. Deze module is uitermate geschikt voor iedereen die te maken krijgt met internationaal privaatrecht.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je geeft aan welke internationale wet- en regelgeving in het kader van een Nederlands – Duitse handelsrelatie van belang is en wat het toepassingsgebied en de reikwijdte van deze regelgeving is binnen jouw organisatie.
  • Je adviseert jouw organisatie op welke internationale juridische punten de offerte, een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden aanpassing behoeven.
  • Je adviseert jouw organisatie over hoe ze kunnen zorgen dat internationale handelspartners zich houden aan internationale koopovereenkomsten.
  • Je adviseert jouw organisatie over hoe ze de klachtenafhandeling het beste kan aanpakken.
  • Je analyseert en beschrijft welke stappen van belang zijn bij het incasseren van een grensoverschrijdende vordering tussen Nederland en Duitsland en je gaat daarbij ook in op de executiemaatregelen en tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis in Duitsland.

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten en een consult. We starten met een introductie op de thematiek, de te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur en zoek je aanvullende informatie. Je krijgt tijdens de bijeenkomsten extra uitleg over onderwerpen, werkt samen aan casusopdrachten en kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie. Na elke bijeenkomst geef en ontvang je peerfeedback.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt individueel beoordeeld op drie beroepsproducten, waarvan twee schriftelijk en één mondeling door middel van een video:

  • Interne memo
  • Adviesbrief
  • Videopresentatie

Deze module is op hbo-niveau.  Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Bedrijfskunde
Legal
Locaties Enschede
ID OHBR07E