Skip to content Skip to navigation menu
Juridische aspecten van living technology

Wat zijn de juridische aspecten van living technology? Wat betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor jouw organisatie? Hoe zorg je dat je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en hoe richt je je processen daar op in? In deze module krijg je de antwoorden op deze vragen. Je maakt in deze module kennis met de belangrijkste onderwerpen in het gegevensbeschermingsrecht. Denk hierbij aan het onderscheiden van categorieën persoonsgegevens, de door een organisatie in acht te nemen beginselen en verplichtingen om een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen en aan te tonen, de rechten die betrokkenen kunnen inzetten en de mogelijkheden voor handhaving en rechtsbescherming.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt inzichtelijk in hoeverre de organisatie valt onder de reikwijdte van de AVG en brengt de betrokken actoren en onderlinge relaties in kaart.
  • Je ontwerpt een analysekader op basis waarvan de correcte naleving van de AVG door de organisatie kan worden geïnventariseerd en geanalyseerd.
  • Je inventariseert en analyseert in hoeverre de organisatie op dit moment intern waarborgt en extern aantoont te voldoen aan de beginselen en verplichtingen op grond van de AVG.
  • Je inventariseert en analyseert in hoeverre de organisatie op dit moment intern waarborgt en extern aantoont dat betrokkenen hun rechten op grond van de AVG op adequate wijze kunnen uitoefenen.
  • Je beargumenteert op welke wijze de organisatie de correcte naleving van de AVG beter intern kan waarborgen en extern kan aantonen.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een algemene inleiding op privacyrecht in Nederland en Europa. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de voorgeschreven literatuur en kennisclips en werk je aan je (portfolio)opdrachten. In de bijeenkomsten ga je op interactieve wijze met medestudenten aan de slag met onderwerpen als de werkingssfeer AVG, beginselen en rechtsgrondslagen, verwerkingsverantwoordelijke, handhaving en rechtsbescherming. Je krijgt tevens verdiepende uitleg over onderwerpen en kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt individueel beoordeeld door middel van een portfolio-assessment. Dit houdt in dat je eerst individueel een portfolio met diverse beroepsproducten voor je organisatie opstelt (zoals een checklist, inventarisatie, (risico)analyse en advies) op basis waarvan je vervolgens wederom individueel in het assessment wordt ondervraagd.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Juridisch
Management & Organisatie
Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID OHBR08E