Skip to content Skip to navigation menu
Juridische aspecten voor de startende ondernemer
Bij het starten van een onderneming komen veel juridische vragen af op de starter. Welke handelsnaam heeft hij/zij voor ogen en hoe kun je die inschrijven en beschermen? Wat is de juiste rechtsvorm en structuur voor de op te richten onderneming? Welke overeenkomsten horen daarbij? Wat is het belang van algemene voorwaarden en waaraan moet de inhoud hiervan voldoen? Meestal beschikken startende ondernemingen niet over de (juridische) ervaring en infrastructuur die nodig is om bij het aangaan van dergelijke onderhandelingen een evenwichtige positie in te kunnen nemen. Na het doorlopen van deze module ben je in staat om startende ondernemers goed te adviseren, om juridische documenten te selecteren, analyseren en toe te lichten en om ondernemers verder op weg te helpen.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je adviseert startende ondernemers over de keuze voor een handelsnaam, waarbij je ingaat op de wijze van inschrijving en het (juridische) belang.
  • Je adviseert de ondernemers over de keuze van een rechtsvorm en je onderbouwt je advies.
  • Je selecteert een overeenkomst of ander relevant document en geeft een toelichting die ingaat op de gekozen rechtsvorm en een goede vastlegging van afspraken, als het gaat om de interne organisatie en daarmee samenhangende bevoegdheidsverdeling.
  • Je selecteert en analyseert algemene voorwaarden voor een startende ondernemer.
  • Je geeft toelichting en advies over de geselecteerde algemene voorwaarden, waarbij je gebruik maakt van een factsheet.

De module bestaat uit negen bijeenkomsten. Vooraf bereid je opdrachten voor, bekijk je kennisclips, verzamel je informatie en bestudeer je literatuur. In de afsluitende bijeenkomst kun je je docent consulteren. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Met interactieve werkvormen ga je met medestudenten aan de slag en in gesprek. Je kunt vragen stellen en ontvangt gerichte feedback van de docent en je medestudenten. Op basis hiervan werk je verder aan de door jou ontwikkelde beroepsproducten.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je levert een individueel portfolio aan voor startende ondernemers, met daarin de volgende juridische beroepsproducten:

  1. een adviesbrief met daarin de keuze van de handelsnaam, de inschrijving, de rechtsvorm en constructies, het (juridisch) belang en een vergelijking tussen de geadviseerde rechtsvorm en een besloten vennootschap;
  2. een overeenkomst over de rechtsvorm, constructie en/of organisatie ervan, bijvoorbeeld vof-contract/maatschapscontract/statuten rechtspersoon/aandeelhoudersovereenkomst;
  3. een factsheet over de geselecteerde algemene voorwaarden.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Juridisch
Studievorm Module
Vakgebied Recht
Locaties Enschede
ID OHBR05E