Skip to content Skip to navigation menu
Juridische kaders in zorg en welzijn

Ben je psycholoog, verpleegkundige of sociaal werker? Dan krijg je in de praktijk te maken met wettelijke kaders. Ingewikkelde situaties van cliënten gaan gepaard met diverse soorten regelgeving en juridische aspecten. Daarom is het belangrijk dat je als zorg- en welzijnsprofessional globale kennis hebt over deze wet- en regelgeving én weet waar je belangrijke informatie kunt vinden. Hoe zit de WMO in elkaar? Welke veranderingen brengt de invoer van de WLZ met zich mee? En hoe ga je om met privacy en beroepsgeheim? Tijdens deze module ontdek je welke juridische kennis en vaardigheden voor jou als zorg- en welzijnsprofessional van belang zijn.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  
Locatie Deventer, Enschede

€ 575,00

  • Je benoemt de beginselen van het Nederlands rechtssysteem.
  • Je past de wet- en regelgeving toe die van invloed is op de individuele cliënt/patiënt die je ziet, binnen de context van jouw professie binnen het sociaal domein.
  • Je past de wet- en regelgeving toe die betrekking heeft op de uitoefening van jouw professie en bent in staat je handelen te legitimeren op basis van deze wet- en regelgeving.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional benoemt de juridische beginselen van het Nederlands rechtssysteem en van het sociale domein en maakt beargumenteerde keuzes binnen de juridische kaders waarin hij of zij werkzaam is.”.

De module kent negen bijeenkomsten en bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel wordt aandacht besteed aan het Nederlands rechtssysteem, rechtspraak en sociaal zekerheidsrecht. Het tweede deel gaat in op wetten die specifiek voor de zorg- en welzijnsprofessional van belang zijn. Denk aan patiëntenrechten en kwaliteitswetten binnen de zorg. De bijeenkomsten bereid je voor door het bestuderen van literatuur en bekijken van online kennisclips.

Je wordt individueel beoordeeld tijdens een digitale openboektoets, bestaande uit vragen die betrekking hebben op vier praktijkcasussen. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

EC 5
Vakgebied(en) Juridisch
Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID S20