Skip to content Skip to navigation menu
Kijk op kwetsbaarheid

Als Social Work-professional in de zorg ondersteun je mensen met langdurige en/of complexe problematiek en hun naasten. Hier ligt de focus op gezondheid en gedrag en niét op ziekte en zorg. Hoe kun je de kwetsbaarheid van deze mensen onderzoeken en analyseren? Hoe kijk jij aan tegen kwetsbaarheid? En op welke manier kun je jouw visies onderbouwen met behulp van verschillende modellen uit de praktijk? Tijdens deze module staan deze vraagstukken centraal. Je onderzoekt hoe mensen een zo autonoom en 'normaal’ mogelijk leven kunnen leiden, ondanks hun kwetsbaarheid.  

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de kwetsbaarheid van een burger aan de hand biologische, psychologische en sociale factoren en een ander zelfgekozen verklaringsmodel. 
  • Je voert een dialooggesprek met de kwetsbare burger(s) over de kwetsbaarheid aan de hand van de drie kennisbronnen en formuleert op basis van dit gesprek de inzichten die je over de kwetsbaarheid hebt verkregen.   
  • Op basis van theorie en de inzichten over de kwetsbaarheid vanuit het gesprek met de kwetsbare burger(s) geef je jouw visie over die kwetsbaarheid op het gebied van gedrag en gezondheid. 
  • Op basis van jouw geformuleerde visie over de kwetsbaarheid van de burger geef je aanbevelingen over de te bieden ondersteuning door professionals, over de informele zorg die geboden dient te worden en over de hierbij in te zetten technologie. 
  • Je reflecteert op jouw leerproces op basis van de opgedane inzichten tijdens het analyseren van een kwetsbaarheid, en het gevoerde dialooggesprek. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional formuleert een visie op kwetsbaarheid en geeft aanbevelingen gericht op het optimaliseren van de zorg door professionals als voor informele zorg.”. 

Deze module bestaat uit acht inspirerende en actieve bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen praktijkomgeving. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.  

Verwante opleidingen
Social Work

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Social work zorg praktijkcontext en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers. 

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) Februari
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Onderzoek
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW14