Skip to content Skip to navigation menu
Kijk op kwetsbaarheid

Je richt je als professional Social Worker- zorg op mensen met langdurige en/of complexe problematiek en hun naaste omgeving. De focus ligt op gezondheid en gedrag en niet op ziekte en zorg. Hoe onderzoek en analyseer je de kwetsbaarheid van deze mensen? Wat is jouw visie op kwetsbaarheid en hoe kun je dit onderbouwen met verschillende modellen uit de praktijk? Ook ga je aan de slag met de vraag hoe mensen ondanks hun kwetsbaarheid een zoveel mogelijk zelf gekozen ‘normaal’ leven kunnen leiden.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je analyseert de kwetsbaarheid van een burger aan de hand van biologische, psychologische en sociale factoren en een ander zelfgekozen verklaringsmodel.
  • Je voert een dialooggesprek met de kwetsbare burger(s) over de kwetsbaarheid aan de hand van de drie kennisbronnen en formuleert op basis van dit gesprek de inzichten die je over de kwetsbaarheid hebt verkregen.
  • Op basis van theorie en de inzichten over de kwetsbaarheid vanuit het gesprek met de kwetsbare burger(s) geef je jouw visie over die kwetsbaarheid op het gebied van gedrag en gezondheid.
  • Op basis van jouw geformuleerde visie over de kwetsbaarheid van de burger geef je aanbevelingen over de te bieden ondersteuning door professionals, over de informele zorg die geboden dient te worden en over de hierbij in te zetten technologie.
  • Je reflecteert op jouw leerproces op basis van de opgedane inzichten tijdens het analyseren van een kwetsbaarheid, en het gevoerde dialooggesprek.

Deze module bestaat uit acht bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan de portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit jouw eigen praktijkomgeving. Binnen de bijeenkomsten is er ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een portfolio. Het portfolio bestaat uit 4 delen:
 
  1. Een analyse van de kwetsbaarheid van een kwetsbare burger uit jouw praktijk aan de hand biologische, psychologische en sociale factoren en een ander zelfgekozen verklaringsmodel.
  2. Jouw visie op kwetsbaarheid op basis van deze analyse en een dialooggesprek met de kwetsbare burger.
  3. Op basis van jouw visie geef je aanbevelingen over te bieden ondersteuning door professionals, over de informele zorg en over de in te zetten technologie.
  4. In de reflectie beschrijf je de opgedane inzichten tijdens het leerproces en de betekenis daarvan voor jouw ontwikkeling als social worker-zorg. Jouw ontwerp van een preventieproject, passend bij een sociaal vraagstuk in jouw relevante praktijkomgeving.

Voor degene die het certificaat GGZ agoog wil behalen waarmee je kunt registreren als GGZ agoog, is de werkcontext GGZ bij deze module noodzakelijk

startdatum Februari
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW14