Skip to content Skip to navigation menu
Kleur bekennen, ontwikkel je professionele identiteit

Professionals in zorg en welzijn merken dat veranderingen snel gaan en vaak onvoorspelbaar zijn. Het aantal samenwerkingsrelaties met andere professionele zorgverleners en informele zorgverleners neemt toe. Om hier goed mee om te gaan is jouw basis als professional belangrijk. Je eigen professionele identiteit geeft je veerkracht om met veranderingen om te gaan, maakt samenwerken makkelijker en geeft richting aan jouw ontwikkeling als professional. Tijdens deze module ontdek je jouw professionele identiteit vanuit verschillende perspectieven en theorieën en ga je deze verder ontwikkelen. Daarnaast leer je jezelf te positioneren binnen jouw professie.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je neemt een onderbouwd standpunt in met betrekking tot de professie aan de hand van literatuur en de verschillende perspectieven op de professie.
  • Je beschikt over een onderbouwd inzicht in mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, duidt nationale en internationale ontwikkelingen en trekt conclusies voor de ontwikkeling van jouw professionele rol en houding.
  • Je hebt inzicht in je eigen kwaliteiten en mogelijkheden die betrekking hebben op jouw professionele ontwikkeling.
  • Je signaleert ethische beroepsdilemma’s, maakt deze in een professionele omgeving bespreekbaar, je geeft hierbij inzicht in eigen denkbeelden en ideeën en je verantwoordt jouw (hypothetisch) professionele handelen.
  • Je analyseert verkregen inzichten en trekt conclusies voor het ontwikkelen van jouw professionele identiteit en de betekenis hiervan voor de samenwerking met andere disciplines en/of andere actoren.

De module kent acht bijeenkomsten en een consult. Je bereidt elke bijeenkomst voor, onder meer door literatuur en artikelen te bestuderen, kennisclips te bekijken en opdrachten te maken. Je verdiept je in jouw referentiekaders via opdrachten en in de bijeenkomsten sta je samen met de docent en medestudenten stil bij vragen als: wie ben ik? Wat drijft mij? En wie is mijn grote voorbeeld of held? Welke overtuigingen heb ik over mijn eigen professie? Waaraan herken je een vorm van schending van mensenrechten of sociale onrechtvaardigheid?

Je wordt individueel beoordeeld op een presentatie van de ontwikkeling van jouw professionele identiteit aan collega’s met behulp van een zelfgekozen wijze (poster, prezi, filmpje) en op een procesverslag waarin je tevens de verkregen feedback op jouw presentatie verwerkt.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Voor deze module hanteren we geen instroomeisen, maar je moet wel beschikken over een praktijkomgeving op hbo-niveau in het domein Zorg en Welzijn én je vervult daar een sociale rol. Deze eis is noodzakelijk om je te ontwikkelen en je beroepsproduct te kunnen opstellen.

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
Deventer
ID OSW01E