Skip to content Skip to navigation menu
Klinisch redeneren vakbekwaam
Wat doe je als wijkverpleegkundige wanneer je een cliënt grauw en niet aanspreekbaar aantreft? Voor adequaat handelen gebruik je je kennis uit de verpleegkunde, geneeskunde, sociologie en psychologie. Je koppelt dit aan je eigen observaties en interpretaties, waarbij je beredeneert welke verpleegkundige handelingen nodig zijn. Klinisch redeneren is daarmee de basis van jouw handelen. In deze module leer je om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen, waarbij je je eigen klinische onzekerheden inzichtelijk maakt.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de situatie van een patiënt vanuit complexe ziektebeelden en maakt de situatie van de patiënt inzichtelijk voor jezelf en andere zorgverleners.
  • Je formuleert (op basis van evidence) aanbevelingen voor andere zorgverleners over een vitaal bedreigde patiënt, om de veiligheid van de patiënt te waarborgen.
  • Je communiceert met andere zorgverleners op basis van een gestructureerde methodiek.
  • Je analyseert klinische onzekerheden in verpleegsituaties en op basis daarvan formuleer je kritische vragen en verbeterpunten om de kwaliteit van zorg te verbeteren.
  • Je reflecteert op je verpleegkundig handelen en formuleert aan de hand daarvan verbeterpunten om jezelf als verpleegkundige te ontwikkelen.

Er zijn acht gezamenlijke contactmomenten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en videoclips en werk je aan je portfolio-opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je deze opdrachten uit, op basis van informatie uit je organisatieomgeving. Je krijgt verdiepende uitleg over de theorie en je gaat actief aan de slag met praktijkcasuïstiek en simulaties, samen met je medestudenten.

Je wordt beoordeeld op je portfolio met daarin:

  • een video waarin je een patiëntoverdracht geeft volgens een gestructureerde methodiek, met daaraan gekoppeld een wetenschappelijk artikel om de aanbevelingen te onderbouwen;
  • een video waarin je reflecteert op je verpleegkundig handelen en waarin je concrete verbeterpunten benoemt om dat verder te ontwikkelen;
  • een verslag waarin je je keuze voor een hoog complexe casus onderbouwt, waarin je kritische beslismomenten vastlegt evenals de reflectie na afloop van de patiëntoverdracht.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum November, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV17D