Skip to content Skip to navigation menu
Klinisch redeneren voor verpleegkundigen
Als verpleegkundige kom je in aanraking met uiteenlopende vragen. Is het veilig om een zorgvrager met een halfzijdige verlamming alleen op een stoel te laten zitten? Hoe herken ik een depressie? Hoe vaak meet ik bij een zorgvrager de bloeddruk en bij welke waarden onderneem je actie? Om antwoord te geven op deze vragen gebruik je als verpleegkundige kennis uit de anatomie, fysiologie, ziekteleer, sociologie en psychologie. Je koppelt deze kennis aan je eigen observaties en interpretaties waardoor je beredeneert welke verpleegkundige handelingen nodig zijn. Klinisch redeneren is daarmee de basis van jouw handelen. Tijdens deze module leer je de methodiek om in alle fasen van het verpleegkundig proces verantwoorde besluiten te nemen. Dat doe je op methodische wijze. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je inventariseert de gezondheidsproblemen van een zorgvrager met behulp van een relevant ordeningsmodel. Daarmee stel je een verpleegplan op.
  • Je analyseert de gezondheidsproblemen van de zorgvrager met behulp van kennis uit de anatomie, fysiologie, sociologie en psychologie. Daarmee stel je de belangrijkste aspecten van de verpleging vast.
  • Je formuleert verpleegkundige doelen, zodat je op methodische wijze verpleegproblemen kunt verhelpen of voorkomen.
  • Je formuleert relevante verpleegkundige interventies gebaseerd op beschikbare evidence, zodat de verpleegkundige doelen worden behaald.
  • Je stelt evaluatiecriteria op waarmee je het verpleegkundig handelen evalueert, waardoor de kwaliteit van zorg toeneemt.

Je start de module met een verdieping in het onderwerp verpleegkundig klinisch redeneren. Waaruit bestaat deze denkstructuur en wat is het verschil met medisch klinisch redeneren? Je leest relevante literatuur over deze onderwerpen en verdiept je in de toepassingsmogelijkheden van verschillende redeneerhulpen. Je ontwikkelt een eigen visie op verpleegkundig klinisch redeneren vanuit het metaparadigma van het verpleegkundige beroep. Daarbij kies je redeneerhulpen die je wilt gebruiken. Je gaat oefenen met het herkennen van gedragspatronen en je ontwikkelt kennis over ordeningsmodellen. Je onderbouwt je keuze voor een bepaald ordeningsmodel en oefent in het stellen van diagnostische vragen. Ook leer je verbanden leggen tussen kennis uit de geneeskunde, ziekteleer en sociologie en je leert observaties en metingen te interpreteren. Tot slot ga je aan de slag met verschillende verpleegkundige interventies en verpleegplannen.

De toets bestaat uit een portfolio met daarin:

  • een verslag waarin je verpleegkundige besluiten beargumenteert vanuit de methodiek van het verpleegkundig proces;
  • een verpleegplan van een patiënt als bijlage bij bovengenoemd verslag.

Om het portfolio te maken ga je een zorgrelatie aan met een zorgvrager die een actueel en midden-complex gezondheidsprobleem heeft. De complexiteit uit zich in de combinatie van een somatisch, sociaal, psychisch en/of existentieel gezondheidsprobleem. De zorgvrager bevindt zich in een zorginstelling of thuis. Daarbij gaat het om een formele (beroepsmatige) of informele zorgrelatie (als mantelzorger of vrijwilliger).

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Je kunt ervoor kiezen om deze module te koppelen aan een stageperiode in geval je niet beschikt over een zorgcontext. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, februari
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV03D