Skip to content Skip to navigation menu
Kortdurend behandelen van milde psychische problematiek

Krijg jij te maken met cliënten met milde psychische problematiek? En wil je gedragsverandering bij hen stimuleren? Hoe ontwerp je dan een passend counselingtraject? In deze module ga je stapsgewijs aan de slag met een cliënt met milde psychische problemen of leerdoelen. Je voert een intakegesprek en stelt een diagnose die gebaseerd is op een assessment. Ook stel je doelen op voor gedragsveranderingen en doe je gedragsexperimenten om je cliënt op weg te helpen. Je past een cognitieve therapeutische interventie toe om rationele denkpatronen te bevorderen. Tot slot evalueer je de kortdurende behandeling en reflecteer je op je eigen rol als professional.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

€ 575,00

  • Je voert een intakegesprek met een cliënt met milde psychische problemen of leerdoelen en beschrijft je bevindingen.
  • Je voert een assessment uit met een cliënt, op basis hiervan stel je een diagnose.
  • Je stelt doelen op voor gedragsveranderingen en doet gedragsexperiment(en) om de cliënt op weg te helpen naar gedragsverandering.
  • Je past een cognitieve therapeutische interventie toe om rationele denkpatronen te bevorderen.
  • Je evalueert de kortdurende behandeling om je verder te kunnen ontwikkelen als professional.

Deze module kent acht bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je onder meer literatuur, kennisclips en artikelen en werk je aan de (portfolio)opdrachten. Je bespreekt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten, vergelijkt de uitkomsten met medestudenten en neemt deel aan intervisie. De docent geeft verdiepende uitleg over de onderwerpen en je kunt de docent vragen stellen over de onderliggende theorie.

Verwante opleidingen
Toegepaste Psychologie

Je wordt individueel beoordeeld op een kortdurende behandeling die je hebt uitgevoerd. In je portfolio, neem je daarvoor de volgende elementen op:

  • Intakeverslag
  • Diagnostisch verslag
  • Verslag doelen en gedragsexperimenten
  • Reflectieverslag

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau.

We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over de voldoende kennis en vaardigheden om beroepsethisch de behandeling te mogen geven. Artikel 13 van de NIP-code noemt dit voldoende deskundig zijn. Dat ben je niet als beginnend beroepsbeoefenaar, maar bij een voldoende basisniveau in combinatie met de deskundigheid van een bevoegd behandelaar is dat wel mogelijk.

De basiskennis en vaardigheden moeten (minimaal) vergelijkbaar zijn met die van studenten Toegepaste Psychologie die de eerste twee studiejaren hebben afgerond en het programma van de hoofdstroom of minor Gezondheidspsychologie volgen. Belangrijke aspecten zijn o.a. diagnostische en coachende gespreksvaardigheden, psychodiagnostische onderzoeksvaardigheden, goede kennis van psychopathologie en onderliggende processen, gedragsmechanismen en persoonlijkheidsleer. Deze heb je nodig om het beroepsproduct en de toets goed te kunnen maken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover vind je {HIER} of kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum April
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
ID OTP25D