Skip to content Skip to navigation menu
Kwartier maken, werken aan inclusie

Als professional op gebied van social work bevorder je de ontwikkeling en het behoud van capaciteiten en vaardigheden van mensen met beperkingen. Ook zorg je dat zij functioneren in verschillende sociale verbanden. Denk aan primaire leefomgeving, sociale netwerken en gemeenschappen. In deze module leer je kijken naar mensen in hun sociale context. Je kijkt naar hun geschiedenis, wensen en verlangens, talenten en mogelijkheden. Je verdiept je in het bevorderen van inclusie, het bestrijden van stigma’s, het bevorderen van acceptatie en het creëren van een plaats in de samenleving voor kwetsbare mensen met een beperking. 

Duur 10  Weken
Studie Type Module  
Locatie Enschede

€ 575,00

  • Je analyseert vanuit de rol van kwartiermaker een maatschappelijk vraagstuk uit de praktijk met betrekking tot inclusie.
  • Je onderzoekt hoe het maatschappelijke vraagstuk dat betrekking heeft op inclusie speelt in jouw praktijk, onderbouwt wie de betrokkenen zijn en op wie de interventie wordt gericht zodat er een bijdrage wordt geleverd aan een inclusieve samenleving.
  • Je onderbouwt de keuze voor de interventie waarbij je laat zien dat de praktische mogelijkheden, diversiteit en muzisch-agogische mogelijkheden zijn afgewogen en dat de interventie aansluit op de analyse en veldwerk met betrekking tot dit vraagstuk.
  • Je maakt een plan van aanpak voor het uitvoeren van de interventie die tot doel heeft om bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving.
  • Je reflecteert op jouw rol als kwartiermaker en beschrijft vervolgens hoe je deze rol verder wilt ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional ontwikkelt een interventie om de inclusie in de eigen werkpraktijk te bevorderen waarbij hij/zij zich positioneert als kwartiermaker om een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving.”.

Deze module kent acht wekelijkse bijeenkomsten en een consult. We starten de eerste bijeenkomst met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Elke bijeenkomst bereid je voor, bijvoorbeeld door het bestuderen van literatuur, kennisclips en artikelen, het werken aan (portfolio)opdrachten of het geven van peerfeedback aan medestudenten via de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten geeft de docent verdiepende uitleg over de theorie, werk je samen (verder) aan opdrachten, vergelijk je de uitkomsten met medestudenten en krijgt en geef je feedback. Ter verwerking van de bijeenkomst werk je gericht aan je beroepsproduct.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt individueel beoordeeld op een plan van aanpak, een reflectie, een analyse en een video-opname. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Social work zorg praktijkcontext en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 22 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) April
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW16