Skip to content Skip to navigation menu
Leadership in social change
In de hospitality sector volgen veranderingen elkaar in snel tempo op. In deze module verdiep je je in urgente verandervraagstukken over ‘social change’ in de toeristische industrie. Welke bijdrage kun je als ‘leider/change-agent’ leveren? Hoe ontwikkel je een visie op een verandervraagstuk en toon je leiderschap bij de realisatie daarvan in jouw beroepspraktijk? Het verbinden van kennis aan ervaring, het balanceren tussen inhoud en proces, het laveren tussen dilemma’s in de praktijk en het herkennen van eigen talent en authenticiteit zijn belangrijke voorwaarden bij deze vragen.
Duur 20  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

 • Je analyseert dominante trends/ontwikkelingen op het gebied van social change. Op basis van een veranderdiagnose kom je tot een beargumenteerde keuze voor een urgent verandervraagstuk voor je organisatie.
 • Je identificeert en analyseert de stakeholders van het verandervraagstuk en je prioriteert de stakeholders en hun belangen met behulp van een stakeholderanalyse.
 • Je beschikt over een visie op social change verandervraagstukken, op basis van analyses van trends en ontwikkelingen en stakeholderanalyses. Je komt tot een onderbouwde keuze voor veranderstrategieën waarmee je deze veranderingen kunt realiseren.
 • Je stelt een leiderschapsvisie op over de leider/change-agentrol, zoals noodzakelijk is voor de realisatie van een social change verandervraagstuk. Je onderbouwt met SMART-geformuleerde actiepunten hoe je je ontwikkeling als leider/change-agent gaat ‘aanjagen’.
 • Je stelt een interventieplan op met verschillende scenario’s, op basis waarvan social change verandervraagstukken gerealiseerd kunnen worden en je onderbouwt je keuzes op basis van je verandervisie, je leiderschapsvisie en de drie P’s: People, Planet en Prosperity.
 • Je reflecteert kritisch op de totstandkoming van je verandervisie, je leiderschapsvisie en je interventieplan en op je eigen groei als leider/change-agent in 'social change'.

Er zijn achttien gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie op het begrip ‘social change’, bespreken de plaats van jouw organisatie binnen deze module en nemen de opzet en toetsing door. Voor de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips, bereid je vragen en presentaties over jouw vraagstuk voor en werk je aan je beroepsproducten. Tijdens de bijeenkomsten krijg je verdiepende uitleg, spar je met medestudenten, presenteer je jouw conceptuitwerkingen, geef en ontvang je feedback en beantwoordt de docent vragen. Na afloop van elke bijeenkomst werk je aan opgaven.

Verwante opleidingen
Tourism Management

 Je wordt beoordeeld op:

 • een analyse van trends en ontwikkelingen op het gebied van social change; 
 • een stakeholdersanalyse;
 • een verandervisie; 
 • een interventieplan; 
 • een verslag waarin je reflecteert op jouw groei als leider/change-agent in social change en als reflective professional.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Hospitality
Locaties Deventer
ID HTRO06D