Skip to content Skip to navigation menu
Leg de programmeerbasis
Hoe kan een drone zelfstandig in de lucht blijven, de route bepalen en andere objecten ontwijken? En hoe kan binnen het volledige wegennet de kortste route worden bepaald? Dit wordt allemaal gedaan met behulp van software die voor een groot deel de werking binnen deze toepassingen bepaalt. Met behulp van een paar basistechnieken van het programmeren kun je oneindig veel toepassingen maken. Deze programmeertechnieken maak je je eigen binnen deze module, zodat je in staat bent om je eigen slimme oplossingen te bedenken, te programmeren en dit vervolgens in de praktijk toe te passen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment. Deze module gaat weer van start in studiejaar 2018/2019.
Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Studie Type Module  

In deze module maak je je programmeertechnieken eigen, zodat je in staat bent om slimme oplossingen te bedenken, te programmeren en dit vervolgens in de praktijk toe te passen.

  • Je kunt binnen een moderne software programmeeromgeving een programma compileren en uitvoeren, zodat je in staat bent om eigen geschreven code om te zetten in een werkend programma. 
  • Je bent in staat een softwareoplossing te bieden waarbij je gebruik maakt van de meest voorkomende datatypes zoals Integer, Boolean en String. 
  • Je ontwerpt en maakt een programma, gebruikmakend van de basis programmeerconcepten zoals variabelen, toewijzingen, condities, herhaling, methoden en arrays. 
  • Je bent in staat om een softwareprogramma te maken dat interacteert met de gebruikers.
  • Je kent de beginselen van objectgeoriënteerd programmeren en begrijpt welke voordelen dit kan hebben ten opzichte van procedureel programmeren. 

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten. Hierin krijg je begeleiding om de programmacode die je schrijft te laten resulteren in een werkend programma. We starten met een introductie op het thema programmeren, de op te leveren producten en de planning. 
 
Tijdens de bijeenkomsten krijg je verdiepende uitleg over het programmeren en werk je aan het softwareprogramma voor je eigen organisatie. Ter voorbereiding op de lessen bestudeer je vooraf kennisclips of informatie van websites en werk je aan je portfolio-opdrachten. 

 

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Binnen deze module bedenk, ontwerp en realiseer je een softwareprogramma dat je kunt gebruiken binnen je eigen praktijkomgeving. Een paar voorbeelden:
  • Je werkt binnen de financiële dienstverlening en schrijft een programma waarin je kredieten van klanten vastlegt waarbij de premies per maand worden berekend op basis van de geldende rentepercentages. 
  • Je hebt een baan in de transportsector en ontwerpt een programma dat op basis van het aantal chauffeurs, vrachtauto’s en leveringen de meest efficiënte planning voor je bepaalt. Hierbij zet het bedrijf resources zo efficiënt mogelijk in en worden de totale kosten geminimaliseerd. 
Je wordt beoordeeld op basis van het beroepsproduct; de software die je ontwikkelt voor je eigen organisatie. 

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. 
 

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.
 

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat 

startdatum September
EC 5
Vakgebied Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
dagTijdstip Deventer, dinsdagavond
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5hours
Contacturen 2hours
Locaties Deventer
ID OICT03D