Skip to content Skip to navigation menu
Maak het verschil met verpleegkundig leiderschap

Het vak verpleegkunde is sterk in ontwikkeling. Verpleegkundig leiderschap is meer dan ooit onderdeel van je dagelijks werk, waarbij je invloed uitoefent op zowel de zorg dichtbij de patiënt als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin je werkt en daarbuiten. Dit vereist een grote mate van zelfbewustzijn, waarbij het stellen van reflectieve vragen en onderzoekende vragen vanzelfsprekend is. In deze module gaan we diepgaand in op hoe jij invloed kunt uitoefenen en kunt bijdragen aan zowel het verbeteren van de kwaliteit van de zorg maar ook aan het zichtbaar maken van je vak!

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  

 

  • Je beschrijft aan de hand van bestaande visies en actuele leiderschapsmodellen wat verpleegkundig leiderschap inhoudt en verwoordt daarbij het belang ervan voor het dagelijks werk van verpleegkundigen.
  • Je visualiseert jouw vak-droom op het gebied van kwaliteitsverbetering en beargumenteert een daarbij passende verbeterwens op basis van het gedachtegoed Excellente zorg.
  • Je stelt een actieplan op om jouw team te inspireren om een kwaliteitsverandering te realiseren.
  • Je hebt inzicht in jouw drijfveren en competenties en de invloed daarvan op jouw ontwikkeling en de uitoefening van jouw rol als verpleegkundig leider in de praktijk.

Er zijn acht inhoudelijke bijeenkomsten en één consultbijeenkomst. De module bestaat uit een combinatie van (digitale) literatuur, video’s, kennisclips, zelf-tests en feedbackmomenten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bereid je je voor, door onder meer literatuur en kennis te bestuderen, opdrachten te maken en vragen te plaatsen in de digitale leeromgeving. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan de opdrachten, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatie, krijg je verdiepende uitleg en kun je vragen stellen. Na afloop van elke bijeenkomst verwerk je verkregen feedback en opgedane inzichten in je beroepsproduct in de vorm van een persoonlijk portfolio.

Je wordt individueel beoordeeld op een persoonlijk verslag waarin je beschrijft wat verpleegkundig leiderschap is en hoe je dit in de praktijk kan herkennen en toe kan passen. Dit onderbouw je vanuit de literatuur en met relevante voorbeelden uit je eigen praktijk. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Vakgebied Medisch en paramedisch
Management & Organisatie
Onderzoek
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID OHBOV19D