Skip to content Skip to navigation menu
Maak je eigen Content Management Systeem

Tegenwoordig is een website een minimale vereiste voor elk bedrijf. Bedrijven moeten vindbaar zijn op Google. Wanneer ze geen website hebben, lopen bedrijven potentiële klanten mis. Een website moet onderhouden worden om aantrekkelijk te blijven; de informatie is up-to-date, de lay-out is eigentijds en de werking van de website is gewaarborgd. Organisaties kunnen hun websites beheren met een Content Management Systeem (CMS). Een CMS vereenvoudigt het onderhoudsproces van een website. Het biedt mensen zonder technische kennis de mogelijkheid een website te beheren. In deze module leer je een CMS te ontwerpen en te bouwen. Het ontwerp maak je met UML en het bouwen doe je met PHP en MySQL.

Duur 10  Weken
Sector Techniek & ICT  
Economie  
Studie Type Module  

€ 675,00

  • Je ontwikkelt een webapplicatie met behulp van PHP/MySQL. Daarmee toon je aan dat alle basis functionele en technische requirements zijn gerealiseerd.
  • Je past SQL-begrippen toe zoals distinct, like, between, in, null, function, aggregate function, any, all, exists, union, intersect, grant, zodat data zo efficiënt mogelijk uit een database kunnen worden opgehaald.
  • Je maakt joins en views zodat data uit de database samengevoegd en gepresenteerd kunnen worden.
  • Je breidt de webapplicatie uit op basis van additionele requirements. Hiermee demonstreer je dat je in staat bent de opgedane kennis over SQL en PHP zelfstandig toe te passen.
 

Er zijn negen gezamenlijke contactmomenten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je theorie en toepassing in Blackboard en op websites. Wekelijks staat een aantal PHP-onderwerpen centraal, bijvoorbeeld parameters, encode en MySQL basics. In de bijeenkomsten bespreek je met medestudenten en de docent de opdrachten en krijg je verdiepende uitleg. Ook kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. In de laatste weken werk je tijdens de bijeenkomsten vooral aan de eindopdrachten.

Verwante opleidingen
HBO-ICT

Je sluit de module af met een aantal opdrachten. Hierin breid je het CMS uit dat je in tweetallen gemaakt hebt. Deze individuele opdracht krijg je in week 6 en die bestaat uit additionele requirements die je moet realiseren. Je hebt de opgedane kennis en ervaring uit de onderdelen webontwikkeling en SQL nodig om deze requirements te kunnen uitvoeren. De docent controleert je opdracht op de werking. Naast de aanpassingen lever je ook documentatie op waarin je de uitwerking beschrijft en onderbouwt.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde  beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied Vaardigheden
Media
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Informatiemanagement
Marketing
Bedrijfskunde
Locaties Deventer
ID OICT11D