Skip to content Skip to navigation menu
Maak je team succesvol door inzicht in groepsdynamica

Een effectief en performing team is geen toeval of geluk. Er zijn belangrijke indicatoren die eraan bijdragen dat een team succesvol is. In deze module leer je een analyse te maken van de dynamiek in het team. Je onderzoekt de rollen die de verschillende leden vervullen in het team en stelt jezelf daarbij de vraag “In welk stadium van teamontwikkeling is dit team?”. Vervolgens geef je advies waarbij je antwoord geeft op de managementvraag: "Hoe kan ik de teamresultaten verbeteren?" en "Hoe kan ik continu leren en ontwikkelen stimuleren in de groep?'. Je ontwerpt concrete interventies die het team bevorderen in hun dynamiek en daarmee hun performance verhogen. Het startpunt voor veel van de vragen en opdrachten, is altijd het te onderzoeken team.


Deze module is op hbo-niveau.

Duur 10  Weken
Sector Economie  

€ 575,00

  • Je brengt het gedrag van de groepsleden in kaart en beoordeelt bij welke fase van groepsdynamica dit gedrag past.
  • Je analyseert de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van het team en komt tot interventies die het team kunnen bevorderen in hun dynamiek.
  • Je adviseert het management overtuigend over de meest geschikte interventies voor het team en onderbouwt je advies.
  • Je reflecteert op de inhoud, het proces en de acceptatie van jouw advies en laat daarmee zien dat je op het gebied van groepsdynamica een kritische en reflectieve professional bent.

Deze module kent 8 bijeenkomsten en een consult. Ter voorbereiding op de bijeenkomst bestudeer je artikelen, bekijk je kennisclips, lees je online documenten en maak je opdrachten. Tijdens de bijeenkomst, geeft de docent een verdiepende uitleg op het onderwerp van de week. Ook geef en krijg je feedback op de gemaakte opdrachten en oefen je met de stof. Na de bijeenkomst, verwerk je de ontvangen feedback in je opdrachten en werk je verder aan je (portfolio-) opdrachten.

Verwante opleidingen
Ad Management

Je wordt individueel beoordeeld op een adviesrapport en zelfreflectievideo voor je eigen organisatie. Het adviesrapport is gericht op het verbeteren van de dynamiek van een zelfgekozen team. De zelfreflectievideo bevat een (opgenomen) pitch aan het management met daarin adviezen over concrete interventies. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Deventer
Enschede
ID OMGM03D