Skip to content Skip to navigation menu
Maak je wijk veilig en leefbaar
Een veilige of prettige buurt is niet altijd vanzelfsprekend. In deze module breng je als onderzoeker, beleidsmedewerker of adviseur problemen in kaart die spelen binnen achterstandswijken. Denk bijvoorbeeld aan sociale achterstand, de openbare ruimte of criminaliteit. In de vorm van data-analyse, bezoeken en interviews doe je onderzoek. Wat zijn de oorzaken en hoe hangen de problemen samen? Je doet onderzoek vanuit het perspectief van de gemeente en denkt na over mogelijke oplossingen die bijdragen aan een betere leefbaarheid in de wijk. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Wijkproblematiek in kaart brengen door gebruik te maken van diverse onderzoeksmethoden, waaronder interviews, observatie en literatuuronderzoek.
  • Wijkproblematiek visueel voor het voetlicht brengen door gebruik te maken van tekst, beeldmateriaal en kaarten.
  • Conclusies en aanbevelingen formuleren op basis van een uitgevoerde analyse.
  • Via een presentatie een ander overtuigen van je aanbevelingen .

Deze module kent negen bijeenkomsten, waarvoor je de opdrachten thuis voorbereidt, kennisclips bekijkt en de literatuur bestudeert. We starten met een introductie van de thematiek, waarbij jij een zelfgekozen wijk als uitgangspunt neemt. Tijdens twee lesmomenten bezoek je deze wijk en doe je er onderzoek. In de lessen bespreken we klassikaal en in intervisiegroepjes de opdrachten en behandelen we praktijkvoorbeelden. Je kunt verdiepende vragen stellen en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent.

Verwante opleidingen
Integrale Veiligheidskunde

Als beroepsproduct lever je een analyserapport op. In het analyserapport analyseer je voor een gekozen wijk de wijkproblematiek en doe je concrete aanbevelingen om die problematiek aan te pakken. Je gebruikt hiervoor verschillende onderzoeksmethoden, waaronder interviews met relevante actoren. Het rapport ondersteun je door een historische analyse van de wijk, demografische kenmerken, criminaliteitsbeeld, de sociaal-economische situatie en het type bebouwing. Ook geef je een visuele weergave van de wijk in de vorm van fotomateriaal en kaarten. Als afronding geef je een presentatie aan de docent (in de rol van wethouder).

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Een module kost 475 euro. Dit is inclusief 2 toetskansen en exclusief eventueel aan te schaffen studiemateriaal.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Locaties Deventer
ID OIVK01D