Skip to content Skip to navigation menu
Management van operationele processen
Operations management gaat over de manier waarop processen uitgevoerd worden. Hoe zetten organisaties hun middelen op een effectieve en efficiënte manier in om diensten en producten te realiseren? Kan operations management voor organisaties die in eenzelfde branche werken heel verschillend ingevuld worden? Het antwoord op deze vragen staat centraal in deze module, die daarom relevant is voor alle (aanstaande) managers en voor alle organisaties. Je leert hoe je voor je organisatie een passende keuze maakt voor het managen van operationele processen. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de relatie tussen operations strategie en de organisatiestrategie. Op basis daarvan definieer je prestatie-indicatoren voor het operations management van de organisatie en adviseer je over mogelijke verbeteringen.
  • Je adviseert over de efficiënte en effectieve uitvoering van het primaire proces van de organisatie. Daarbij leg je de relatie met de operations strategie en de beschikbare middelen voor de uitvoering van het proces.
  • Je analyseert en adviseert over de inrichting van (een deel van) de supply chain van de organisatie. Daarbij leg je de relatie met de operations - en ondernemingsstrategie.
  • Je analyseert de risico’s van de organisatie en beschrijft de relevante tegenmaatregelen.

Er zijn negen bijeenkomsten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de geschiktheid van jouw organisatie voor de opdrachten. Je bestudeert vooraf de voorgeschreven literatuur en kennisclips en beantwoordt vragen. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de theorie, eindcasussen, beroepsproducten en de vragen.

Verwante opleidingen
Bedrijfskunde

Je levert een portfolio op dat bestaat uit:

  • een advies over de operations strategie;
  • een advies over de uitvoering van het primaire proces;
  • een advies over de inrichting van de supply chain;
  • jouw analyse van de organisatierisico’s en bijbehorende tegenmaatregelen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

startdatum September, november, februari
EC 5
Vakgebied Management & Organisatie
Studievorm Module
Profiel Hbo
Vakgebied Bedrijfskunde
Locaties Enschede
ID C63D