Skip to content Skip to navigation menu
Managen van risico's
Elke organisatie wil haar risico’s en aansprakelijkheid zoveel mogelijk beperken en veiligheidsprocessen waar mogelijk verbeteren. Daarom wordt aan risicomanagement gedaan. Een risicomanagementsysteem (veiligheidssysteem) moet in een steeds veranderende omgeving de veiligheid borgen. Maar hoe weet je nu wat er feitelijk allemaal mis kan gaan (de gevaarsindicatie) en wat zijn dan de belangrijkste succes- en faalfactoren? Welke relatie is er met overheid? Wat zijn de gevolgen voor de business continuïteit? En wat is de relatie tussen de cultuur in een organisatie en het beperken van risico’s? Allemaal vragen die in deze module aan de orde komen en van de student een nieuwsgierige en kritische, maar vooral ook onderzoekende houding vragen! Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Deeltijd  
Module  

  • Beoordelen welke factoren van invloed zijn op risicomanagement in je arbeidsorganisatie.
  • Analyse maken van risicomanagement in je eigen organisatie of praktijkomgeving en op basis van deze analyse aanbevelingen doen ter verbetering van risicobeheersing.
  • Risicomanagementsysteem als kwaliteitssysteem ontwikkelen en implementeren.
  • Groepsdynamische aspecten rond besluitvorming in risicomanagement toepassen.

Deze module kent negen gezamenlijke contactmomenten, waarbij je de leeropdrachten thuis voorbereidt. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Met behulp van literatuur, relevante artikelen, publicaties en kennisclips in de digitale leeromgeving bestudeer je de theorie en praktijk en bereidt je opdrachten voor. In de contactmomenten gaan we op een interactieve wijze met elkaar in gesprek over vragen die leven bij de bestudeerde literatuur en de voorbereide opdrachten en discussievragen. Je vraagt en krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie.

Je ontwikkelt en implementeert een risicomanagementsysteem voor jouw beroepsrelevante omgeving. Met jouw systeem kunnen de door jou onderzochte risico’s aantoonbaar worden gemanaged. Tevens word je beoordeeld op een reflectieverslag waarin je laat zien te kunnen reflecteren op je handelen. In het reflectieverslag beschrijf je je eigen leerpunten.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Veiligheid & Leefomgeving
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Deventer
Enschede
ID C27D