Skip to content Skip to navigation menu
Marketingkansen creëren met businessmodellen

In deze marketingcursus leer je waarom businessmodellen van een onderneming cruciaal zijn bij het creëren van marketingkansen. Je gaat aan de slag met een Business Model Canvas (BMC). Zo kom je eenvoudiger tot succesvolle marketingadviezen met oog voor de onderzekerheden van de markt.


De economie, de maatschappij, de politiek, het klimaat en consumentengedrag beïnvloeden namelijk het ontwikkelen, verkopen en managen van producten en diensten. Marketing van producten en diensten is pas succesvol als je goed omgaat met die onzekerheden. Als (toekomstig) manager wil je daarom op veranderingen reageren en anticiperen. Je weet straks precies waarom een innovatie of productportfolio succesvol is.

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je maakt een huidig businessmodel Canvas voor je eigen organisatie.
  • Je benoemt op welke manier de organisatie waarde creëert, levert en behoudt.
  • Je benoemt voor wie de organisatie waarde creëert, levert en behoudt.
  • Je benoemt welke marketinginstrumenten de organisatie gebruikt.
  • Je benoemt knelpunten op het gebied van marketing aan de hand van bestaande marketingtheorieën. 
  • Je geeft marketingadvies aan de organisatie om tot een optimaal businessmodel te komen.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: De hbo-professional adviseert de eigen organisatie over marketingkansen, gebruik makend van businessmodellen en marketingtheorieën.

In deze module maak je gedurende acht bijeenkomsten kennis met marketing aan de hand van gangbare marketingtheorieën en het Business Canvas Model. We beginnen de module met een algemene introductie op de thematiek. Je bereidt alle overige bijeenkomsten goed voor door het bestuderen van kennisclips in de digitale leeromgeving en door het bestuderen van de verplichte en aanvullende literatuur. Tijdens de bijeenkomsten werk je met medestudenten aan gerichte opdrachten, en ontvang je toelichting en gerichte feedback van de docent. Na een bijeenkomst bepaal je welke inzichten je mee kunt nemen naar je eigen organisatie.

Het beroepsproduct waarop je individueel beoordeeld wordt, is een presentatie aan het management van de organisatie. Je presentatie bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een video van de presentatie aan jouw management
  2. Een powerpointpresentatie inclusief verantwoording van de bevindingen in de notesomgeving van powerpoint.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Periode(n) September, november, februari
EC 5
Beroepenveld Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
STAP
Locaties Deventer
Enschede
ID C03