Skip to content Skip to navigation menu
Methodisch cliëntversterkend werken - doen wat werk
Social Work-professionals focussen zich vooral op gezondheid en gedrag. Dit uitgangspunt past helemaal bij het streven naar zelfredzaamheid van de burger. Als Social Worker ga je er vanuit dat mensen deskundige zijn van hun eigen leven en dat ze daar autonoom de regie over willen hebben. Hoe kun je als Social Worker de cliënt daarin versterken? Tijdens deze module maak je kennis met verschillende methodieken van cliëntversterkend werken voor individuen en groepen. Je leert keuzes maken in die methodieken en je ontwikkelt je als waardevol professional in dit actuele vraagstuk.
Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je onderzoekt en beschrijft diverse cliëntversterkende methodieken en maakt hieruit een keuze op basis van de hulpvraag van de kwetsbare burger(s) welke methode jij gaat inzetten in jouw beroepspraktijk
  • Je verantwoordt op welke manier je de gekozen methode inzet om de regie van de kwetsbare burger(s) te versterken en aan de hulpvraag te voldoen en plant de uitvoering hiervan.
  • Je past de methode eclectisch- integratief toe, afhankelijk van de actuele gesprekssituatie met de kwetsbare burger(s).
  • Je evalueert de toegepaste methode met de kwetsbare burger(s) en met je praktijkbegeleider, zodat je hierop kunt reflecteren.
  • Je geeft jouw visie over de geschiktheid van de toegepaste methode voor de praktijk van de social worker op basis van verkregen inzichten en geeft aanbevelingen voor cliëntversterkend werken voor de praktijkplek.

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de literatuur, e-learning en kennisclips. Daarnaast werk je aan je portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, vaak op basis van informatie uit je eigen organisatieomgeving. Zowel tijdens de bijeenkomsten als online via blogs geven de studenten elkaar feedback op hun opdrachten. Je leert zo ook andere beroepscontexten van de Social worker - zorg en hun werkwijzen kennen. Daarnaast is tijdens de bijeenkomst ruimte voor verdiepende uitleg en kun je de docent vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt beoordeeld op een portfolio. Het portfolio bevat:

  1. een verslag
  2. en een video-opname.

In het verslag laat je zien :

  • Welke cliëntversterkende methodiek je hebt gekozen en welke methode je hebt toegepast om cliëntversterkend te werken.
  • Wat jouw visie is over de geschiktheid van de methode in jouw praktijk en de praktijk van de social worker-zorg op basis van opgedane inzichten.
  • Jouw reflectie op de toepassing van de methode en de feedback van de praktijkbegeleider en de kwetsbare burger.

De video opname bevat :

  • Feedback van de praktijkbegeleider op de toegepaste cliëntversterkende methode op jouw ontwerp van een preventieproject, passend bij een sociaal vraagstuk in jouw relevante praktijkomgeving.

Voor degene die het certificaat GGZ agoog wil behalen waarmee je kunt registreren als GGZ agoog, is de werkcontext GGZ bij deze module noodzakelijk

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum Februari
EC 5
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID OSW15