Skip to content Skip to navigation menu
Methodisch werken voor social workers

Als professional werk je integraal samen bij complexe hulpvragen van zorgvragers. In deze module leer je grip te krijgen op de situatie van een zorgvrager. Welke informatie moet je verzamelen om een goede analyse te maken? En hoe bepaal je welke begeleidingsaanpak je kiest? Dit doe je met bijvoorbeeld analyse-instrumenten, onderzoek naar evidence of practice based methodieken en interventies. Hiermee kun je kritisch én objectief de beste keuzes maken. Voor en mét de cliënt.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je analyseert de probleemsituatie van de zorgvrager met instrumenten. Je brengt de belemmerende en bevorderende factoren in kaart.
  • Je formuleert begeleidingsdoelen. Dit doe je op basis van de input van de zorgvrager en zijn probleemanalyse van de situatie. Je werkt deze begeleidingsdoelen uit in een methodisch plan van aanpak.
  • Je verantwoordt jouw methodisch handelen met een concrete hulpvraag van de cliënt en het plan van aanpak. Je doet aanbevelingen voor het verbeteren van het methodische proces in de praktijk.
  • Je formuleert aandachtspunten voor jouw methodisch handelen in de praktijk. Dat doe je met reflectie, een kritische sterkte- en zwakteanalyse en feedback uit de praktijk.

 

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. Je bereidt je voor door literatuur en kennisclips te bestuderen. In de bijeenkomsten pas je verschillende, activerende werkvormen toe. Je gebruikt bijvoorbeeld online cursussen uit de GGZ E-academy, een Prezi, cases uit de praktijk en een wiki om informatie vorm te geven. Jouw opdrachten bespreek je met de docent en medestudenten. Ook krijg je feedback. Er is ruimte voor uitleg en vragen over de onderliggende theorie.

Je wordt beoordeeld op een portfolio. Dat bestaat uit:
  • Een begeleidingsplan op basis van een analyse van de cliëntsituatie.
  • Een verantwoordingsverslag. Hierin verantwoord je jouw keuzes voor jouw begeleidingsplan.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten.

Let op! Voor social work studenten geldt: om je competenties als SW-er goed te kunnen ontwikkelen en aan te tonen in het beroepsproduct is een praktijkomgeving waarin je vanuit je rol als Social Worker kunt handelen noodzakelijk bij deze module!

startdatum November
EC 5
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW20E