Skip to content Skip to navigation menu
Motiverende gespreksvoering

Hoe begeleid je iemand bij depressieve klachten of bij het ontwikkelen van een gezondere leefstijl? In deze module pas je motiverende gespreksvoering (MVG) toe bij een cliënt uit jouw eigen praktijkomgeving. Je stimuleert de cliënt tot een positieve gedragsverandering. Onderwerpen waarmee je aan de slag gaat zijn bijvoorbeeld engageren, verandertaal ontlokken, weerstand en E-hulpverlening. Je oefent de technieken en vaardigheden en krijgt feedback van de docent en je medestudenten.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je past interventies uit motiverende gespreksvoering toe.
  • Je verantwoordt je begeleiding van een cliënt door middel van motiverende gespreksvoering bij een positieve gedragsverandering.
  • Je analyseert je begeleiding met behulp van motiverende gespreksvoering waarbij je jouw interventies benoemt en beoordeelt aan de hand van relevante literatuur. Op basis hiervan doe je suggesties voor verbetering.
  • Je reflecteert op je gehanteerde werkwijze, waarbij je gebruik maakt van feedback.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional past de technieken en vaardigheden toe van motiverende gespreksvoering.”

Deze module kent negen bijeenkomsten. We starten met een introductie op MVG (motiverende gespreksvoering) en verder komen thema’s als engageren, focus aanbrengen, verandertaal ontlokken, weerstand en E-hulpverlening aan bod. Je bereidt een bijeenkomst telkens thuis of in je relevante praktijkomgeving voor, waarna we in de bijeenkomst daar verdiepend op ingaan. De docent licht de theorie nader toe, gaat in op vragen en geeft gerichte feedback. Tijdens de module ga je een verandertraject in met een eigen cliënt of patiënt. In de bijeenkomsten oefen je dan ook met de vaardigheden en krijg je (peer) feedback op jouw houding en aangeleerde vaardigheden. Je leert hoe je een cliënt/patiënt in beweging krijgt en hoe je de technieken en vaardigheden toe kunt passen die kenmerkend zijn voor motiverende gespreksvoering.

Je wordt individueel beoordeeld op een video-opname van één van de door jou gevoerde gesprekken met een cliënt uit jouw eigen relevante praktijkomgeving en een verantwoordingsverslag. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) September, februari, april
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
STAP
Locaties Enschede
Deventer
ID C46