Skip to content Skip to navigation menu
Motiverende gespreksvoering

Gedragsverandering bereikt iemand niet zomaar. Daarvoor is motivatie, betrokkenheid en een concreet plan noodzakelijk. Wat houdt de methodiek "Motiverende gespreksvoering" in, wat zijn de kenmerkende technieken en vaardigheden en hoe zet je die breed in bij bijvoorbeeld het begeleiden van depressieve klachten, het ontwikkelen van een gezondere leefstijl of in de schuldhulpverlening, jeugdzorg of reclassering? In deze module krijg je de antwoorden en staat het oefenen en toepassen van de methodiek bij cliënten uit je eigen relevante praktijkomgeving centraal.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je past interventies uit motiverende gespreksvoering toe.
  • Je verantwoordt je begeleiding van een cliënt door middel van motiverende gespreksvoering bij een positieve gedragsverandering.
  • Je analyseert je begeleiding met behulp van motiverende gespreksvoering waarbij je jouw interventies benoemt en beoordeelt aan de hand van relevante literatuur. Op basis hiervan doe je suggesties voor verbetering.
  • Je reflecteert op je gehanteerde werkwijze, waarbij je gebruik maakt van feedback.

Deze module kent negen bijeenkomsten. We starten met een introductie op MVG (motiverende gespreksvoering) en verder komen thema’s als engageren, focus aanbrengen, verandertaal ontlokken, weerstand en E-hulpverlening aan bod. Je bereidt een bijeenkomst telkens thuis of in je relevante praktijkomgeving voor, waarna we in de bijeenkomst daar verdiepend op ingaan. De docent licht de theorie nader toe, gaat in op vragen en geeft gerichte feedback. Tijdens de module ga je een verandertraject in met een eigen cliënt of patiënt. In de bijeenkomsten oefen je dan ook met de vaardigheden en krijg je (peer) feedback op jouw houding en aangeleerde vaardigheden. Je leert hoe je een cliënt/patiënt in beweging krijgt en hoe je de technieken en vaardigheden toe kunt passen die kenmerkend zijn voor motiverende gespreksvoering.

Je wordt individueel beoordeeld op een video-opname van één van de door jou gevoerde gesprekken met een cliënt uit jouw eigen relevante praktijkomgeving en een verantwoordingsverslag. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als cursist een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. We gaan er vanuit dat je bij de start van deze module beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

  • basisgesprekstechnieken zoals luisteren, doorvragen, samenvatten
  • open vragen kunnen stellen
  • structuur aanhouden, werken met gespreksdoelen
  • respectvol en gelijkwaardig zijn ten opzichte van je gesprekspartner

Deze heb je nodig om het beroepsproduct en de toets goed te kunnen maken.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September, februari, april
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Enschede
Deventer
ID C46D