Skip to content Skip to navigation menu
Muzisch agogisch, en creatieve aanpak voor veranderprocessen

Binnen de sector Zorg en Welzijn is er een grote vraag naar innovatieve, creatieve professionals. Hoe breng je methodisch, met creatieve middelen (muzische disciplines) veranderingsprocessen bij mensen op gang? En hoe ondersteun je ze hierbij? Welke specifieke muzisch agogische vaardigheden heb je daarbij nodig en hoe zet je deze systematisch in bij cliënten, collega’s of in een andere context? In deze module krijg je de antwoorden!

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

  • Je interpreteert en analyseert signalen van een groep/individu in een complexe situatie en formuleert op basis daarvan hulpvraag en doelstelling.
  • Je kiest en onderbouwt een muzisch agogische interventie die aansluit bij het doel, de groep of het individu in relatie tot veranderprocessen.
  • Je beschrijft de uitvoering van de muzisch agogische interventie en hoe je deze interventie met je cliënt/groep hebt geëvalueerd. Aansluitend geef je aanbevelingen voor vervolgstappen voor de groep of het individu.
  • Je reflecteert op jouw handelen en beschrijft wat dit betekent voor jou als professional.
  • Je geeft jouw organisatie op basis van je ervaringen een aanbeveling voor muzisch agogisch werken binnen de organisatie.

Deze module kent acht bijeenkomsten en een consultmoment. In de bijeenkomsten ga je met diverse thema’s actief aan de slag, zoals: creativiteit, out-of-the-box denken, verschillende muzisch agogische activiteiten en het ervaren van muzisch agogische werken op micro-, meso- en macroniveau. De bijeenkomsten bereid je voor door het bestuderen van theorie en kennisclips en het voorbereiden van muzisch agogische activiteiten. Tijdens de bijeenkomsten krijg je feedback van zowel je docent als medestudenten om zo verder te kunnen werken aan je toolkit en de onderdelen van je portfolio.

Je wordt individueel beoordeeld op een portfolio, dat bestaat uit een (gecombineerde) muzisch agogische interventie, de evaluatie ervan en een aanbeveling aan je eigen relevante praktijkomgeving op gebied van muzisch agogisch werken gericht op het bevorderen van eigen kracht. Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je een hbo-certificaat.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Let op! Voor social work studenten geldt: om je competenties als SW-er goed te kunnen ontwikkelen en aan te tonen in het beroepsproduct is een praktijkomgeving waarin je vanuit je rol als Social Worker kunt handelen noodzakelijk bij deze module!

Kom naar de Open Avond Deeltijd!
Wil je meer weten over deze scholing? Tijdens de Open Avond Deeltijd krijg je antwoord op al je vragen.

startdatum Februari
EC 5
Vakgebied HRM & Verandermanagement
Management & Organisatie
Onderwijs & Opleiden
Onderzoek
Vaardigheden
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OSW04E