Skip to content Skip to navigation menu
Nederland en Europa

Dat Nederland en Europa met nauw elkaar verbonden zijn, is duidelijk. Vragen over het functioneren van de EU, de taken en bevoegdheden, en over welke thema’s de EU zich eigenlijk mee bezig mag houden worden vaak als complex en ondoorzichtig bestempeld. Elke organisatie in Nederland heeft direct of indirect te maken met beleid en/of regelgeving vanuit de EU. Hierbij gaat het niet alleen om verplichtingen maar ook om belangen en kansen. Begrip en kennis van de EU en ervaren dat het toegankelijker is dan op voorhand verondersteld, is van belang voor iedereen die in of met de publieke sector werkt. 

In deze module leer je in een inleiding hoe de EU werkt en doorwerkt in Nederland, op welke gebieden de EU actief is en de invloed die het heeft op organisaties. Door een analyse te maken van een Europees vraagstuk, toegepast op een beroepsgerelateerde context, ontwikkel je inzicht in de wederzijdse relatie tussen verschillende de EU-landen en een nationale organisatie.

Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.

 

Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  
Locatie Deventer

€ 575,00

In deze module leer je in een inleiding hoe de EU werkt en doorwerkt in Nederland, op welke gebieden de EU actief is en de invloed die het heeft op organisaties. Door een analyse te maken van een Europees vraagstuk, toegepast op een beroepsgerelateerde context, ontwikkel je inzicht in de wederzijdse relatie tussen verschillende de EU-landen en een nationale organisatie. 

  • Je analyseert de beleidsinstrumenten die op EU-niveau en nationaal en decentraal niveau worden ingezet om beleid op een specifiek vraagstuk te maken en uit te voeren.
  • Je analyseert met behulp van relevante bronnen de (in)formele actoren rondom een Europees beleidsvraagstuk en brengt de verschillende rollen, belangen en invloeden in kaart.
  • Je analyseert de context van een Europees beleidsvraagstuk en beargumenteert op grond hiervan de consequenties op nationaal en lokaal niveau.
  • Je reflecteert op de rol, meerwaarde of complexiteit van Europa en Nederland als lidstaat van de EU, in verhouding tot een Europees beleidsvraagstuk. Ook doe je concrete voorstellen over hoe en via welke kanalen de aanpak van het betreffende beleidsvraagstuk verbeterd kan worden. 

Deze module kent acht gezamenlijke contactmomenten. We starten met een introductie van de thematiek, de op te leveren producten en de planning. Voor de meeste bijeenkomsten bestudeer je vooraf de voorgeschreven literatuur en werk je aan je portfolio-opdrachten. Je werkt tijdens de bijeenkomsten de opdrachten uit, geeft een pitch en discussieert over stellingen met medestudenten en de docent. In de bijeenkomsten krijg je tevens verdiepende uitleg over onderwerpen van je docent en kun je vragen stellen over de onderliggende theorie. Met oefentoetsen kun je tussentijds je kennis testen. 

Je wordt beoordeeld op een portfolio. In je portfolio beschrijf je:
  • een analyserapport over de doorwerking van Europees beleid op jouw organisatie, en; 
  • een opiniestuk met daarin een stelling over de legitimiteit van de EU. Deze zet je uiteen en onderbouw je met behulp van theoretische inzichten, inzichten uit onderzoek in de eigen organisatie of beroepsgroep, actuele informatie en je eigen standpunt.  

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

Heb je vragen over bijvoorbeeld inhoud, loopbaanmogelijkheden of toelatingseisen? Of wil je weten of de praktijkomgeving voldoet aan de voorwaarden? Wij helpen je graag, met een Studieadvies op maat. Dit is een persoonlijk gesprek met een deeltijdcoördinator. Je kunt je online aanmelden, waarna je wordt gebeld of gemaild voor een geschikte datum.

>> Meld je aan voor een Studieadvies op maat 

startdatum April
EC 5
Vakgebied Onderwijs & Opleiden
Vaardigheden
Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Academic Period 10
Studiebelasting 7hours
Zelfstudie 5.5hours
Contacturen 1.5hours
Locaties Deventer
ID OBSK06D