Skip to content Skip to navigation menu
Omgaan met beroepsdilemma’s

In de beroepsuitoefening van zorg- en welzijnsprofessionals spelen normen en waarden een belangrijke rol. Deze zijn voor een groot gedeelte vastgelegd in de beroepscode, maar als professional blijf je ook verantwoordelijk voor je eigen ethische beslissingen. Tijdens deze module leer je jouw ethische afwegingen te onderbouwen en de vertaalslag te maken naar de realisatie van handelingsmogelijkheden binnen organisaties. Deze module is - indien uitgevoerd binnen de context van Jeugd - bij SKJ geaccrediteerd voor in totaal 32 punten.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

Je benoemt bij een ethisch dilemma uit jouw werkveld de ethische vraag en beargumenteert waarom je dit een belangrijk dilemma vindt.

 • Je benoemt de handelingsmogelijkheden en maakt duidelijk welke overwegingen er meespelen vanuit de wetgeving en de beroepscode.
 • Je past ethische stromingen toe bij het benoemen van de argumenten en geeft aan welke argumenten het meest zwaarwegend zijn om tot een voorlopige beslissing te komen.
 • Je verantwoordt jouw keuze basis van gelijkheid en wederkerigheid en geeft aan of de keuze gebaseerd is op consensus, compromis of een procedurele oplossing is.
 • Je geeft aan wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gekozen handelingsmogelijkheid en op welke wijze de evaluatie plaats zal vinden.
 • Je maakt nader kennis met filosofische theorieen en gaat op zoek naar ethische theorieën die passen bij hoe jij in het leven staat. Dat doe je door voorafgaand aan de bijeenkomsten artikelen te lezen en kennisclips te bekijken. Tijdens de bijeenkomsten wissel je met medestudenten van gedachten over dat thema. De werkvormen zijn socratische gesprekken, de ethische cyclus en verschillende oefeningen in kleine groepen. Je bespreekt de casuïstiek en gaat actief met de lesstof aan de slag. Op deze manier pas je de bestudeerde theorie toe op concrete dilemma's uit de beroepspraktijk.

  Je wordt beoordeeld op een portfolio en in een assessment, waarin je een uitgewerkt ethisch dilemma, de uitkomsten van jouw probleemanalyse en de meest passende handelingsmogelijkheid presenteert.

  Accreditatienummer SKJ 205953 > 32 punten.

  Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie kun je opvragen bij Saxion Parttime School.

  startdatum november, februari, april
  Studievorm Module
  Locaties Deventer
  Enschede
  ID C47D