Skip to content Skip to navigation menu
Omgaan met beroepsdilemma’s

Hoe neem je een goed besluit als je voor een ethisch dilemma staat? In deze module leer je ethische afwegingen maken tijdens je werk als zorg- en welzijnsprofessional. Want ook al zijn normen en waarden vaak netjes vastgelegd in een beroepscode, lastige keuzes zijn er altijd. Je leert daarom zo goed mogelijk ethische afwegingen maken. Dit doe je door literatuur rondom het onderwerp te bestuderen, beroepscodes te vergelijken en door kritisch te kijken naar je eigen normen en waarden. Er is ruimte voor het toepassen van de theorie op een praktische casus die past bij jouw (toekomstige) beroep.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je destilleert een ethisch dilemma uit het werkveld van zorg en welzijn dat je wilt oplossen. Je beargumenteert waarom je dit een belangrijk dilemma vindt.
  • Je analyseert en onderbouwt het ethische dilemma met maatschappelijke, politieke en wettelijke factoren. Je relateert het dilemma aan je persoonlijke normen en waarden en aan de beroepscodes.
  • Je koppelt het ethische dilemma aan verschillende ethische theorieën. Daarmee breng je handelingsmogelijkheden en uitkomsten in kaart.
  • Je beargumenteert wat de meest geschikte handelingsmogelijkheid en uitkomst is voor het werkveld. Dat doe je op basis van verschillende ethische theorieën, jouw normen en waarden en de beroepscodes.
  • Je neemt een onderbouwd standpunt in over een oplossing voor het ethische dilemma. Dat breng je over op anderen.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De hbo-professional gaat met ethisch dilemma’s om die spelen in zijn beroepspraktijk.”

Je maakt kennis met filosofische theorieën en gaat op zoek naar ethische theorieën die passen bij hoe jij in het leven staat. Dat doe je onder andere door artikelen te lezen en kennisclips te bekijken. Tijdens de bijeenkomsten wissel je met medestudenten van gedachten over dat thema. De werkvormen zijn socratische gesprekken, de ethische cyclus en verschillende oefeningen in kleine groepen. Je bespreekt de casuïstiek en je gaat actief met de lesstof aan de slag. Op deze manier pas je de bestudeerde theorie toe op concrete dilemma’s uit de beroepspraktijk.

Je wordt beoordeeld op een assessment waarin je een uitgewerkt ethisch dilemma presenteert:

  • Je kiest een ethisch dilemma en analyseert dit.
  • Je kiest de meest passende handelingsmogelijkheid en uitkomsten. Je onderbouwt je keuze met behulp van literatuur en je eigen normen en waarden in relatie tot diverse beroepscodes. Tijdens het assessment presenteer je de probleemanalyse aan je medestudenten en onderbouw je de oplossing.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat.

Toelating

Deze module is op hbo-niveau.  Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Lesdagen en locaties

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Kosten

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl.

Periode(n) november, februari, april
Vakgebied(en) Management & Organisatie
Medisch & Paramedisch
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C47