Skip to content Skip to navigation menu
Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag

Alhoewel er vaak wordt beweerd dat er in de samenleving openheid is over onderwerpen, zoals geweld in afhankelijkheidsrelaties en seksualiteit, wijst de praktijk echter anders uit. Het is zaak dat je als hulpverlener openlijk met cliënten en collega's over deze onderwerpen kunt praten, en dat er tijdens deze gesprekken kennisoverdracht en bewustwording plaatsvindt. Tijdens deze module leer je dan ook hoe je onderwerpen als seksualiteit, intimiteit, huiselijk en seksueel geweld bespreekbaar maakt. Je creëert je eigen visie en denkt goed na over de taken van zorg- en welzijnsprofessionals rondom grensoverschrijdend gedrag.  

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  • Je ontwerpt aan de hand van eigen ervaringen en op grond van de theorie een eigen visie op de thema’s agressie, seksualiteit en intimiteit en grensoverschrijdend gedrag.  

  • Je voert op een professionele wijze een gesprek binnen de context van je profiel met een cliënt/systeem rondom het thema agressie en/of seksualiteit en/of grensoverschrijdend gedrag.   

  • Je analyseert het gesprek aan de hand van relevante literatuur in relatie tot het doel van het gesprek en komt daarbij tot adviezen voor een vervolgtraject.  

  • Je reflecteert op je gesprekstechnieken, je rol en je houding en je eigen socialisatie en de invloed hiervan op je professioneel handelen en je maakt een sterkte/zwakte analyse. 

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: “De SW-professional bespreekt met cliënten of cliëntengroepen thema’s met betrekking tot seksualiteit, agressie en grensoverschrijdend gedrag, ontwikkelt een eigen visie op deze thema’s en reflecteert op zijn rol en taak is met betrekking tot deze thema’s.”.  

Er zijn negen gezamenlijke bijeenkomsten. Voorafgaand aan elke bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips, maak je opdrachten en ga je op zoek naar voorbeelden uit je omgeving. Tijdens de bijeenkomsten voer je veel interactieve opdrachten uit met medestudenten, zoals rollenspellen. Daarnaast is er continu ruimte om online gespreksopnames te delen en te bespreken. Een discussieforum biedt een goed podium voor prikkelende stellingen over de thematiek. In de bijeenkomsten is vervolgens ruimte voor uitleg en het stellen van vragen over de theorie. Ook bespreek je met docent en medestudenten je opdrachten en krijg je feedback.  

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt voor deze module individueel beoordeeld op de volgende beroepsproducten: 

  • een opname van een gesprek met een cliënt rondom het thema seksualiteit, intimiteit en grensoverschrijdend gedrag. 

  • het plan van aanpak voor het vervolggesprek. 

  • een reflectieverslag, waarin je reflecteert op het gesprek en je reflecteert op jouw proces tijdens de module. 

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating  

Deze module is op hbo-niveau. Om deze module goed te kunnen volgen en de toets te kunnen halen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Social work praktijkcontext en daar een professionele rol als SW-er vervult. Die context kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School, de module-eigenaar of je studiecoach.  

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach. 

Lesdagen en locaties 

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 16 deelnemers. 

Kosten 

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen. 

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl 

Periode(n) September
EC 5
Vakgebied(en) Medisch & Paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
STAP
Locaties Enschede
ID OSW07