Skip to content Skip to navigation menu
Omgaan met intimiteit en grensoverschrijdend gedrag

De samenleving – en ook de hulpverlening – meent vaak dat er openheid is over bijvoorbeeld geweld in afhankelijkheidsrelaties en seksualiteit. De praktijk wijst echter anders uit. De omvang en de gevolgen van geweld komen in dit werkveld schrijnend aan het licht. Als hulpverlener moet je met cliënten en collega’s kunnen praten over seksualiteit. Naast kennisoverdracht is bewustwording van belang. In deze module wordt vooral aandacht besteed aan vaardigheden in het bespreekbaar maken van seksualiteit, intimiteit en huiselijk en seksueel geweld. Je ontwikkelt een visie op seksualiteit en denkt na over de taken van de social workers en zorgprofessionals rondom grensoverschrijdend gedrag.

Duur 10  Weken
Sector Zorg & Welzijn  
Studie Type Module  

€ 575,00

  1. Je ontwerpt aan de hand van eigen ervaringen en op grond van de theorie een eigen visie op de thema’s agressie, seksualiteit en intimiteit en grensoverschrijdend gedrag.
  2. Je voert op een professionele wijze een gesprek binnen de context van je profiel met een cliënt/systeem rondom het thema agressie en/of seksualiteit en/of grensoverschrijdend gedrag.
  3. Je analyseert het gesprek aan de hand van relevante literatuur in relatie tot het doel van het gesprek en komt daarbij tot adviezen voor een vervolgtraject.
  4. Je reflecteert op je gesprekstechnieken, je rol, je houding en je eigen socialisatie en de invloed hiervan op je professioneel handelen en je maakt een sterkte/zwakte analyse.

Er zijn negen gezamenlijke bijeenkomsten. Voorafgaand aan elke bijeenkomsten bestudeer je literatuur, bekijk je kennisclips, maak je opdrachten en ga je op zoek naar voorbeelden uit je omgeving. Tijdens de bijeenkomsten voer je veel interactieve opdrachten uit met medestudenten, zoals rollenspellen. Daarnaast is er continu ruimte om online gespreksopnames te delen en te bespreken. Een discussieforum biedt een goed podium voor prikkelende stellingen over de thematiek. In de bijeenkomsten is vervolgens ruimte voor uitleg en het stellen van vragen over de theorie. Ook bespreek je met docent en medestudenten je opdrachten en krijg je feedback.

Verwante opleidingen
Social Work

Je wordt voor deze module individueel beoordeeld op de volgende beroepsproducten:

  • een opname van een gesprek met een cliënt rondom het thema seksualiteit, intimiteit en grensoverschrijdend gedrag.
  • het plan van aanpak voor het vervolggesprek.
  • een reflectieverslag, waarin je reflecteert op het gesprek en je reflecteert op jouw proces tijdens de module.

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Medisch en paramedisch
Vaardigheden
Studievorm Module
Profiel Hbo
Locaties Enschede
ID OSW07