Skip to content Skip to navigation menu
Onderhoud je klantrelaties
Business-to-Business (B2B) en de retailmarkt (Business-to-Consumer, B2C) zijn twee werkvelden die eigen accenten vragen als het gaat om marketing. B2B-marketing is nog vrij onbekend, maar naar schatting wordt er in businessmarkten bijna vier keer zoveel verhandeld, in geld gemeten, als in consumentenmarkten. De module Onderhoud je klantrelaties gaat in op waardecreatie, het koopgedrag van klanten, het koopproces dat een klant doorloopt en het managen van klantcontacten. Hoe zorg je ervoor dat een klant een klant blijft, hoe exploiteer je optimaal de cyclus van klantenactiviteiten? Deze module beantwoordt dit soort vragen.Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 10  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert de klantwaarde van de organisatie om na te gaan op welke criteria de organisatie wordt beoordeeld door haar klanten.
  • Je analyseert en segmenteert de markt die de organisatie bedient, waardoor je optimaal inzicht krijgt in het klantsegment of de klantsegmenten die van belang zijn.
  • Je analyseert het koopgedrag van de klanten zodat de organisatie hierop kan inspelen.
  • Je analyseert het klantcontact en de wijze waarop de organisatie klantrelaties onderhoudt, waardoor zij klanten optimaal kan bewerken en bedienen.
  • Je adviseert over de inrichting van de organisatie als waardecreërende organisatie, waardoor zij klantrelaties optimaal kan onderhouden op de lange termijn.

Er zijn negen bijeenkomsten. We starten met een vooruitblik op het portfolio waarop je beoordeeld wordt en op de marketingomgeving van de deelnemende studenten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je de literatuur en kennisclips, werk je aan je portfolio-opdrachten en geef je feedback op het materiaal van andere deelnemers. Tijdens de bijeenkomsten werk je de opdrachten uit, op basis van informatie uit je eigen organisatie. Je bespreekt met medestudenten de uitkomsten van de opdrachten en de feedback, je krijgt verdiepende uitleg en je kunt vragen stellen over de theorie.

Verwante opleidingen
Commerciële Economie

Je wordt beoordeeld op een adviesrapport voor jouw organisatie, waarin je: 

  • je klantengroep beschrijft;
  • adviseert hoe jouw organisatie waarde kan creëren voor deze klantengroep; 
  • aangeeft hoe de communicatie met de klanten kan verlopen; 
  • een ontwerp opneemt voor een waardecreërende organisatie.

Daarnaast lever je een video in van jouw pitch over je adviesrapport.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum November
EC 5
Vakgebied Marketing, Sales en Communicatie
Studievorm Module
Locaties Enschede
ID OCE03D