Skip to content Skip to navigation menu
Ondernemen in de toekomst
Duur 10  Weken

€ 575,00

  • Je signaleert relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en trends die belangrijk zijn voor de toekomst van jouw organisatie.
  • Je ontwikkelt een methode voor omgevingsbewustzijn waarmee de organisatie structureel ontwikkelingen en trends kan inventariseren die invloed hebben op de organisatie in de toekomst.
  • Je analyseert op basis van de geïnventariseerde ontwikkelingen en trends en de interpretatie daarvan wat de relevante factoren zijn voor de toekomst voor de organisatie.
  • Je ontwikkelt toekomstscenario’s met een helder toekomstbeeld waarmee kansen kunnen worden benut door de organisatie.

Hierdoor toon je aan dat je de leeruitkomst behaald hebt: "De ORM-professional signaleert relevante kansen voor de organisatie op basis van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en trends en zet deze om in een scenariotraject gericht op de toekomst van de organisatie."

Er zijn negen bijeenkomsten. Voorafgaand aan elke bijeenkomst bestudeer je literatuur en bereid je de opdrachten voor. In de bijeenkomsten bespreken we de opdrachten en praktijkvoorbeelden. Je gaat heel concreet aan de slag met verschillende methodes en technieken om een eerste aanzet te maken tot het concrete beroepsproduct. In de negende week is er een feedbacksessie met je docent.

Je wordt individueel beoordeeld op een scenarioproject gericht op de toekomst van de organisatie. Binnen dit project ontwikkel en beoordeel je toekomstscenario’s voor jouw organisatie. Het project omvat:

  • een analyse van de maatschappelijk trends en ontwikkelingen relevant voor jouw organisatie;
  • een compleet scenarioproject relevant voor jouw organisatie.

Na het met goed gevolg behalen van de toets ontvang je als student 5 EC en als cursist een hbo-certificaat. 

Toelating

Deze module is op hbo-niveau. Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van de module. Die omgeving kan je eigen baan of (vrijwilligers)werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling die kan dienen als jouw relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School of je studiecoach.

Aanmelden

Om je aan te melden als cursist voor deze module, klik je op de aanmeldbutton. Om de module te volgen als student, bijvoorbeeld als onderdeel van je Vrije Keuzeruimte, doorloop je de procedure die bij de Vrije Keuzeruimte van Saxion Parttime School vermeld wordt. Bespreek je mogelijke deelname met je studiecoach.

Bij de genoemde kosten voor deze module zijn alle bijeenkomsten en twee toetskansen inbegrepen. Mocht je de module niet in één keer behalen, dan kun je in het opvolgende kwartiel deelnemen aan een herkansingsmogelijkheid voor de toets. De kosten voor aanschaf van literatuur zijn niet bij de module-prijs inbegrepen.

Heb je aanvullende vragen over kosten? Neem dan gerust contact met op ons op via: 088-0191919 of parttimeschool@saxion.nl

De module wordt verzorgd door Saxion Parttime School. Als je de module volgt in Enschede, dan zijn de bijeenkomsten op de maandag. Als je de module volgt in Deventer, dan zijn de bijeenkomsten op dinsdag. De exacte tijden kun je hierboven vinden. Elke bijeenkomst is 90 minuten. De groep bestaat uit maximaal 28 deelnemers.

Periode(n) Februari
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID OORM01