Skip to content Skip to navigation menu
Ondernemerschap in toerisme
Hoe signaleer en benut je kansen en vind je nieuwe oplossingen in de snel veranderende toerisme-industrie? Nu traditionele businessmodellen langzaamaan worden ontmanteld, ontstaan er nieuwe (internationale) business- en verdienmodellen. Waar in de customer journey van een reiziger of gast kan een organisatie in de toeristische sector nog waarde toevoegen in dit nieuwe tijdperk? Met dit vraagstuk worstelen veel bedrijven in het hospitality domein. In deze module analyseer je verschillende marktkansen en werk je deze uit tot kansrijke concepten. Daarnaast komen verschillend kerntopics aan bod: kansen zien en benutten; risico durven nemen; het behalen van resultaat; het nemen van beslissingen; en het hebben van een internationale scope. Aanmelden voor deze module kan tot twee weken voor de aangegeven startdatum. Daarna vervalt de aanmelddatum en kun je je inschrijven voor een volgend moment.
Duur 20  Weken
Sector Economie  
Studie Type Module  

  • Je analyseert (internationale) trends en ontwikkelingen aan de aanbodzijde en je adviseert de onderneming hoe ze hierop aan kunnen sluiten.
  • Je hanteert een business modellingtool om de kernaspecten van een onderneming te ontdekken, zodat je inzicht krijgt in de core business van de onderneming.
  • Je analyseert (internationale) trends en ontwikkelingen aan de vraagzijde en je adviseert de onderneming hoe ze hierop aan kunnen sluiten.
  • Je benoemt de technologieën die in de toekomst de grootste impact hebben op de reisbranche. Je identificeert welke techbedrijven een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de toeristische waardeketen, zodat je weet welke technologieën je kunt gebruiken in het businessconcept.
  • Je hanteert de business modellingtool om inzicht te krijgen in de kernaspecten en de organisatiestructuur van de onderneming, zodat je kunt beoordelen of de onderneming tijdsbestendig is.
  • Je kent de stappen van de customer developmentmethode en je kunt deze onderscheiden van de traditionele methode, om zo de kritische succesfactoren te bepalen.
  • Je maakt een digitale marketingstrategie en voert deze uit voor een kansrijk businessconcept in het toerisme.
  • Je maakt een mogelijke investering inzichtelijk op basis van een financiële prognose, je vindt hier een passende financer voor en je geeft weer welke impact deze investering heeft op de meerjarenbegroting van de onderneming.
  • Je bepaalt aan welke minimumeisen een Minimal Viable Product moet voldoen en daarmee adviseer je welk nieuw businessconcept de onderneming zou moeten invoeren om tijdsbestendig(er) te worden.
  • Je laat zien welke financiële gevolgen het nieuwe businessconcept heeft voor de onderneming en welke risico’s hieraan verbonden zijn.

Er zijn 16 gezamenlijke bijeenkomsten. Voor de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, kennisclips en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten werk je aan de opdrachten, spar je met medestudenten, krijg je verdiepende uitleg en stel je eventuele vragen. Twee bijeenkomsten zijn in de vorm van workshops: travel technologie en creative product design.

Verwante opleidingen
Tourism Management

Je wordt beoordeeld op portfolio met daarin: een businessmodel dat bestaat uit de onderdelen marktonderzoek, productonderzoek, conceptdesign en marketing; een video-opname waarin je het businessmodel (kort) presenteert.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Vakgebied Hospitality & Facility Management
Management & Organisatie
Studievorm Module
Vakgebied Hospitality
Locaties Deventer
ID HTRO04D