Skip to content Skip to navigation menu
Onderneming en aansprakelijkheid
Ondernemen is risico nemen. Wat zijn echter die risico’s en hoe kun je die risico’s beperken? In deze module leer je welke betalingsrisico’s en aansprakelijkheidsrisico’s een onderneming mogelijk loopt. Denk bijvoorbeeld aan aansprakelijkheid op het gebied van nakoming van contracten, personeel en intellectuele eigendom. Daarnaast leer je wat je kunt doen om de risico’s contractueel te herverdelen of te beperken. Zo besparen bedrijven geld en voorkomen ze gezichtsverlies.
Duur 10  Weken
Sector Economie  

€ 575,00

  • Je onderscheidt voor een praktijksituatie de mogelijke risico’s voor contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid.
  • Je legt het juridisch kader voor contractuele aansprakelijkheid uit en past het juridisch kader toe op praktijksituaties.
  • Je legt het juridisch kader voor verschillende vormen van buitencontractuele aansprakelijkheid uit en past het juridisch kader toe op praktijksituaties.
  • Je vertaalt de gesignaleerde risico’s naar een advies voor de concrete inhoud van het contract.

Er zijn acht gezamenlijke bijeenkomsten. Vooraf bestudeer je de literatuur, bekijk je kennisclips en werk je aan opdrachten. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in op de uitwerkingen van de opdrachten, spar je hierover met medestudenten en ontvang en geef je peerfeedback. De docent verzorgt de verdiepende uitleg en beantwoord je vragen over de theorie. In de weken 9 en 10 vinden de assessments plaats.

Verwante opleidingen
HBO-Rechten

Je wordt individueel beoordeeld tijdens een mondeling assessment, waarin je met betrekking tot (een vooraf gegeven) casus de risico’s op aansprakelijkheid juridisch duidt en de verschillen tussen deze aansprakelijkheidsrisico’s aangeeft. Tevens beoordeel je de rechtspositie van een onderneming in enkele korte gegeven praktijksituaties die betrekking hebben op contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid. Tot slot geef je een advies over de mogelijkheden waarop de onderneming risico’s contractueel kan herverdelen of beperken.

Deze module is op hbo-niveau. We gaan ervan uit dat je bij de start van deze module beschikt over enige kennis van recht, omdat die belangrijk is om deze module te kunnen volgen. We adviseren je om eerst de module De juridische basis, Pas de beginselen van recht toe of Juridische aspecten voor de startende ondernemer te volgen.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van genoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving. Nadere informatie hierover kun je opvragen bij Saxion Parttime School. 

startdatum November
EC 5
Vakgebied Bedrijfskunde
Juridisch
Locaties Enschede
ID OHBR15E