Skip to content Skip to navigation menu
Ontdek de basis van HRM

Human Resource Management staat voor de omgang met en beheer van menselijke productiemiddelen. Ofwel: hoe ga je verantwoord om met je medewerker met als doel zowel de medewerker als organisatie te laten groeien? In deze module leer je de verschillende HRM-instrumenten en -processen ter ondersteuning in te zetten. Tevens krijg je inzicht in de onderlinge afhankelijkheden. Je onderzoekt de feitelijke toepassing van de belangrijkste HRM-instrumenten in je organisatiecontext. De kern van de analyse kun je goed verwerken en beoordelen aan de hand van een zogenaamd powerdoc.

Duur 10  Weken
Studie Type Module  

  • Je analyseert de HR-praktijk en de toepassing van de belangrijkste HR-instrumenten in jouw organisatie.
  • Je formuleert concrete verbetervoorstellen voor de HR-praktijk, op basis van de kritische analyse.
  • Je analyseert de HR-praktijk van jouw organisatie op het gebied van werving en selectie aan de hand van relevante wet- en regelgeving en reikt jouw organisatie passende verbetervoorstellen aan.
  • Je analyseert de HR-praktijk van jouw organisatie op het gebied van gelijke behandeling van werknemers aan de hand van relevante wet- en regelgeving en reikt jouw organisatie passende verbetervoorstellen aan.
  • Je analyseert de HR-praktijk van jouw organisatie met betrekking tot de wijze waarop ze met leeftijdsdiscriminatie, arbeidstijden en overwerk o.b.v. de cao omgaat en reikt jouw organisatie passende verbetervoorstellen aan.

Deze module kent acht gezamenlijke bijeenkomsten. Voorafgaand aan de bijeenkomsten bestudeer je literatuur, e-learnings en kennisclips. Daarnaast werk je aan diverse opdrachten vanuit je eigen praktijkomgeving. We starten de eerste bijeenkomst met een introductie van de thematiek, de planning en de op te leveren producten. We gaan in de bijeenkomsten in op de uitwerkingen van de opdrachten die je hebt voorbereid. Je krijgt gerichte feedback van je medestudenten en van de docent en kunt verdiepende vragen stellen over de onderliggende theorie. In de laatste week is er gelegenheid om online vragen aan de docent te stellen via een consult.

Je wordt individueel beoordeeld op analyses van de HR-praktijk en ingezette HR-instrumenten bij jouw eigen organisatie, gezien vanuit HR en vanuit arbeidsjuridisch perspectief. Tevens reik je de organisatie verbetervoorstellen en adviezen aan. Analyses en adviezen onderbouw je vanuit de theorie.

Een relevante praktijkomgeving op hbo-niveau is essentieel voor het afronden van bovengenoemde beroepsproducten en opdrachten. Dat kan je eigen baan/werk zijn. Mocht je niet werkzaam zijn in een voor deze module relevante omgeving, dan moet je afspraken maken met een bedrijf of instelling voor een relevante praktijkomgeving.

startdatum September
EC 5
Studievorm Module
Locaties Deventer
Enschede
ID C87D